Varebiler må fra 2020 ikke være ældre end fra 2007 og lastbiler og busser fra 2009, når de kører ind i en række større danske byer – med mindre de har partikelfilter.

Regeringen vil stramme reglerne for erhvervstransport i landets fem største byer – København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg – så ældre køretøjer forbydes, hvis de ikke har fået monteret partikelfilter. Det fremgår af et lovforslag, som netop er fremlagt.

Stramningerne foregår over tre trin. Fra midt i 2020 på lastbiler og busser ikke være ældre end fra 2009 – og varebiler fra 2007, hvis de vil køre i miljøzoner. En undtagelse er, hvis de har monteret partikelfilter.

25 pct. færre partikler

Fra midt i 2022 skal busser og lastbiler være fra 2014 og varebiler være fra 2012 – og fra midt i 2025 skal varebiler være indregistreret 1. september 2016 eller være nyere for at køre i miljøzoner.

Myndighederne har beregnet, at reglerne vil reducere partikelforureningen fra køretøjerne med 25 procent og reducere NOx udledningen med fem procent.

Vejtransporten er kilde til cirka 30 procent af NOx-udledninger og 10 procent af partikeludledningen herhjemme.

Digitalt system

Planen er, at miljøzone-mærkaterne i forruden afskaffes og erstattes af et digitalt system. Det vil lette de administrative byrder for erhvervslivet. En endelig model for styringen af det digitale system er dog ikke fundet endnu.

Det er 10 år siden miljøzonerne sidst blev opdateret – og er ifølge miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i dag uden effekt.

Del af klimaplan


Miljøministeriet oplyser, at det nye tiltag er en del af regeringens klima- og luftudspil – som samlet vil kunne reducere den samlede udledning af sodpartikler i de store byer med op til en fjerdedel.

Hvis kommunerne ikke ønsker at stramme kravene i miljøzonerne, kan de vælge at nedlægge dem.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk