Lastbilers og traileres underkøringsværn har siden september i fjor skullet kunne modstå dobbelt så store kræfter ved påkørsler bagfra.

Dette har betydet udvikling af helt nye produkter, der kan klare dobbelt så store kollisionskræfter ved en bagendekollision, samt nye og mere ergonomiske løsninger til chaufføren i det daglige arbejde.

Der er tale om regulativet UNECE R58 revision 3 for transportbranchen. De nye underkøringsværn skal udarbejdet med ændret frihøjde, øgede dimensioner og kortere overhæng end før. Kravene er blevet skærpet for at minimere skaderne ved en eventuel bagendekollision.

Positiv overfor reglerne

De nye regler gælder for helt nye såkaldte helbils-godkendte køretøjer fra den 1. september 2019, og fra den 1. september 2021 gælder de også for alle nyregistrerede køretøjer.

“Vi byder ændringerne velkommen og ser kravene til større kollisionskræfter som noget utroligt positivt ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Vores vision er at øge sikkerheden på vejene med vores produkter,” siger Isabella Berglund, varemærkechef hos VBG.

VBG i Vänersborg i Sverige udvikler og producerer lastvognskoblinger og tilhørende udstyr. Underkøringsværn er en vigtig og integreret del af koblingsløsningerne, som har til formål at opretholde et pålideligt niveau med hensyn til sikkerhed, ansvar og innovation.

Spørgsmål om tryghed

“Når en kunde investerer i et produkt fra VBG, skal vedkommende være helt tryg ved, at produktet er certificeret og overholder gældende lovkrav. For at sikre, at vi udvikler produkter, der lever op til fremtidens krav om sikkerhed, følger vi nøje diskussioner og beslutninger vedrørende UNECE,” siger Tommy Petterson, udviklingschef, VBG.

En del af VBG’s produktplanlægningsproces er at deltage med en repræsentant i de forskellige arbejdsgrupper i Europa, som er aktive i branchen. Det gør man for at kunne tilbyde certificerede og godkendte produkter til tiden.

Testet i flere år

For at leve op til de nye regler har VBG i et par år arbejdet på at udvikle, teste og fremstille nye produkter, som er på linje med kravene i R58 revision 3.

De nye regler stiller højere krav til de testkræfter, underkøringsværnet skal kunne klare, og desuden større krav til det fysiske testmiljø.

Tidligere var det kun bagkofangeren og gavlen, der blev kollisionstestet. Men fra den 1. september 2019 har reglerne været skærpet. Nu skal hele systemet, der udgør underkøringsværnet – det vil sige rammen og ophænget til rammen, gavlen og bjælken – kunne klare testkræfterne for at blive certificeret.

Tilpasningsmuligheder

Udviklingen af de nye produkter har også medført krav om nye tilpasningsmuligheder til en række forskellige køretøjstyper samt nye rammebredder og monteringsmuligheder. Dette har bidraget til nye innovative og fleksible løsninger, som forbedrer ergonomien og arbejdsmiljøet for brugeren væsentligt.

“Det mest udfordrende i forbindelse med produktudviklingen har været at tage højde for de store kræfter, der skal kunne modstås ifølge de nye regler, samt opfylde kundernes krav om vægt- og pladsoptimering. De nye produkter skal helst passe ind det sted, hvor det tidligere underkøringsværn sad, og ikke skabe nye konstruktionsbehov for kunderne. Her bagefter er vi mest tilfredse med, at vi har formået at få produkterne til at passe ind samme sted, som de gamle produkter sad, selvom testkræfterne er fordoblet,” siger Miso Kalliokorpi, gruppe- og projektchef, VBG.

Som en katalysator

Isabella Berglund konstaterer, at lovkravet har været en katalysator for at udvikle varemærket sammen med det nye certificerede produktudbud.

“Selvom det er et lovkrav, der har styret produktudviklingen, har varemærket og produkterne nået et nyt niveau. Vi vil gøre det lettere for kunderne at genkende og opleve fordelene ved at vælge vores sikkerhedsprodukter, og det kan vi, fordi vi har formået at optimere vægten, indføre ergonomiske og brugervenlige funktioner samt været i stand til at bevare designet og formsproget. Nu bliver det spændende at se, hvordan markedet reagerer på regelændringerne, og hvilke spørgsmål vi vil få fra kunderne. Vi er parate til at dele vores viden og vores tolkning af reglerne og til at tale om produkttilpasning til den enkelte kunde,” siger Isabella Berglund

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk