170 personer ventes at være dræbt på vejene, når året er omme.

Færdselssikkerhedskommissionen har dog en målsætning om, at vi i år 2020 skal ned på maksimalt 120 trafikdræbte personer om året. Hvis det mål skal nås, kræver det indsatser på mange områder.

“Faldet i antallet af dræbte i forhold til sidste år er glædeligt. Men vi har stadig et vigtigt stykke arbejde foran os med at forbedre sikkerheden på vejene,” siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratets Trafiksikkerhedsafdeling.

Væk med de sorte pletter
Hun understreger, at Vejdirektoratet skal fortsætte de lange, seje træk med at udrydde sorte pletter, foretage ombygninger og i det hele taget gøre vejene mere trafiksikre.

”Samtidig skal vi også tænke i nye måder at optimere trafiksikkerheden på. Vejdirektoratet vil i 2015 blandt andet indføre tiltag mod højresvingsulykker. Ligesom vi vil tage nye værktøjer i brug for at forbedre de statistiske analyser af trafikulykker på de danske veje, siger Marianne Foldberg Steffensen.”

Køb de sikreste biler
På den teknologiske front er der sket en enorm udvikling hen over årene. Bilerne har i dag sikkerhedsudstyr, der for få år siden blot var noget, man drømte om. Mange nye biler og selv små biler kan i dag holde øje med trafikken og nødbremse, hvis der opstår en farlig situation.

“Ny teknologi vil gøre trafikken mere sikker. Der sker i øjeblikket en rivende udvikling, hvor sikkerhedsteknologi i køretøjerne kan være med til at forebygge, at ulykkerne sker. Det er vigtigt, at bilkøberne ved, at når de skal købe ny bil, så betyder det meget for deres sikkerhed, at de for eksempel vælger biler med fem stjerner i Euro NCAP-test,” siger Carsten Falk Hansen, direktør i Trafikstyrelsen.

Bedre resultat end i 2013
Men 170 trafikdræbte vil være et klart fremskridt i forhold til 2013, hvor 191 mennesker omkom i trafikken. Samtidig ser det ud til at blive i nærheden af rekordåret 2012, hvor der var 167 trafikdræbte, hvilket var det laveste tal, siden man begyndte at føre statistik på området.

Fremgangen skyldes indsatser på mange områder. Der er bl.a. kommet ny lovgivning med skærpede straffe for spritkørsel, vejene er blevet mere sikre, politikontrol får flere til at overholde fartgrænserne, ny sikkerhedsteknologi gør bilerne mere sikre og målrettede kampagner er med til at ændre trafikanternes adfærd.

I 2014 er der sket et fald i antallet af dræbte cyklister og unge, og blandt fodgængere er der ligefrem tale om et markant fald. Antallet af dræbte i ulykker med personbiler er stort set uændret på landsplan.

Fokus på uopmærksomhed
I 2015 vil Politiet fortsat have fokus på for høj fart, uopmærksomhed, spritkørsel og brugen af sikkerhedssele. Især for høj fart er skyld i mange alvorlige ulykker på vejene, og derfor bliver det et højt prioriteret område.

“Flere undersøgelser har vist, at for høj fart stadig koster mange liv på vejene. Derfor øger vi fartkontrollen specielt i de områder, hvor der sker mange fartulykker. Med udgangspunkt i et forstærket analysearbejde sætter vi også mere målrettet ind overfor spritkørsel, uopmærksomme trafikanter og dem, der kører uden sele, da det kan være med til at redde liv,” siger Jørn Pakula Andresen, vicepolitiinspektør, Rigspolitiets Færdselscenter.

Dårlig adfærd største problem
I over 90 pct. af ulykkerne er trafikanternes adfærd en medvirkende forklaring på, at det går galt. Selv om der er sket et fald i antallet af dødsulykker med cyklister og unge, er de stadig overrepræsenterede i trafikulykker.

”Blandt bilisterne er der også udfordringer, da der stadig sker for mange ulykker på grund af for høj fart, uopmærksomhed og spritkørsel. Det er derfor områder, som kræver en vedholdende indsats de kommende år,” siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

   

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk