Regeringen vil nu undersøge, om der kan skabes bedre og mere fair vilkår på markedet for varebiler, der kører med gods for fremmed regning.

Der skal særligt fokus på de områder, hvor der er tegn på, at der er problemer med løn- og arbejdsvilkår.

”Vi er glade for at der nu er kommet politisk vilje til at skabe ordnede forhold i varebilsbranchen for biler under 3500 kg. Det giver god mening at få orden i sagerne, og gradvist få indfaset varebilerne i godskørselsloven.” siger adm. direktør Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænd.

Analyse på vej
I DTL har man allerede et netværk for kurer- og varebilsvognmænd, som arbejder aktivt for fair konkurrence i den del af branchen. DTL tilbyder således en certificeringsmodel rettet mod varebilsvognmænd, som vi ser som en forløber for et tilladelseskrav.

Aftalepartnerne bag finansloven  noterede, at regeringen vil iværksætte en analyse af konsekvenserne ved at indføre en tilladelsesordning for varebiler. Den indebærer, at de omfattes af krav om løn- og arbejdsvilkår – svarende til det, der gælder for lastbiler over 3,5 ton.

EU-retslige aspekter
Analysen skal særligt afdække de økonomiske konsekvenser for erhvervet og staten, udenlandske erfaringer med regulering af varebiler, samt i givet fald undersøge de EU-retlige aspekter ved at omfatte udenlandske varebiler af en tilladelsesordning.

”I DTL-Danske Vognmænd er vi  generelt godt tilfredse med finanslovsaftalens initiativer om bl.a. nummerpladegenkendelse og præcisering af godskørselsloven, simpelthen fordi det er med til at sikre at de vilkår danske vognmænd skal konkurrere under, ikke er fuldstændig skævvredne. Vi vil gerne konkurrencen, men det er klart at vores medlemmer ikke kan leve af en rumænsk aflønning. Og det er jo risikoen, når flere og flere vogne, der kører i Danmark har en chauffør, der er aflønnet på helt andre vilkår bag rattet,” siger  Erik Østergaard.

Uddannelseskrav
Hos DTL er det Jesper Ilsø, der er DTL’s konsulent  i netværket for Kurér- og Varebiler.

Han siger til fagbladet Transportmagasinet, at branchen gerne vil have nogle uddannelseskrav til det at blive varebils-vognmand.

”Varebilsvognmændene vinder mere og mere indpas i byerne. Det skyldes ikke mindst den stigende internethandel, men også fremkommelighedsproblemer betyder, at der vil komme flere varebiler i bybilledet fremover,” siger Jesper Ilsø.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk