PostNord i Danmark tester nu fossilfri biodiesel HVO100 på to tredjedele af sine
lastbiler.

De over 120 lastbiler, der nu tankes op med Q8 Biodiesel HVO100, kører ud fra
PostNords terminaler i Fredericia, Aarhus, Aalborg og Køge, og de vil være udsmykket
med mærkater med teksten ”Omtanke for en grøn fremtid.”

90 pct. mindre CO2

HVO100 vil sænke bilernes CO2‐udledning med op til 90 pct. og dermed bidrage
massivt til PostNords grønne omstilling.

”Med en målsætning om at være fossilfri transportør i 2030, sætter PostNord retningen
for fremtidens logistik. Allerede i 2020 forventer vi at reducere CO2‐udledningen
med omkring 2.200 ton – alene på grund af skiftet til biodiesel, og hvis det
går, som vi forventer, bliver det i 2021 til en besparelse på hele 6.600 ton, siger Jakob
Manori, direktør i PostNord Logistics.

6.600 ton CO2 svarer nogenlunde til udledningen fra én lastbil, der kører 217 gange
rundt om jorden.

Et vigtigt skridt

Biodieselen leveres af Q8, der står bag udviklingen af Q8 Biodiesel HVO100, og som
også leverer de tekniske løsninger.

”For at vi skal nå vores mål om at være klimaneutrale i 2045, så kræver det, at vores
kunder er med. Derfor er samarbejdet med PostNord omkring deres omstilling
fra diesel til vores HVO100 endnu et vigtigt skridt for begge parter,” siger Q8’s Retail
direktør Helle Dahlgren Skov.

Til den eksisterende bilflåde

Q8’s retaildirektør siger, at selskabets ambition er at udvikle produkter og services, der hjælper kunderne med omstillingen til mere bæredygtig transport.

”HVO100 er lige nu et interessant produkt i markedet, fordi det er fossilfrit og ret massivt kan reducere CO2‐udledningen i transportsektoren, men også fordi det kan tankes på de fleste virksomheders eksisterende bilflåde, så omstillingen kan ske fra dag til dag,” siger Helle Dahlgren Skov.

De grønne løsninger

Siden 2009 har PostNord i Danmark reduceret CO2‐udledningen med 67 procent, og
den omfattende grønne omstilling fortsætter på landevejene.

”PostNord går forrest for at finde de grønne løsninger, der er brug for i de stadigt
voksende e‐handels‐ og transportbrancher, så vi belaster klimaet så lidt som muligt,” siger Jakob Manori.

Til dato har kun få vognmænd herhjemme valgt at tanke HVO i stedet for fossilt diesel. Dels fordi det har været få steder, man kunne tanke HVO – dels fordi beskatningen af HVO er højere end for diesel.

Næsten dobbelt så dyrt

HVO stod til at koste 13,45 kroner pr liter, mens almindelig diesel kostede 7,51 kroner på standeren (listepris) i sidste uge på det offentlige YX-anlæg hos Scania Danmark i Ishøj, som var ét af de første steder, alle kunne tanke HVO.

Både private vognmænd og offentlige myndigheder opnår som storkunder ofte rabatter på brændstof hos olieselskaberne, men hvordan et eventuel merpris hænger sammen med PostNords transport-økonomi, har vi ikke kunnet få svar på hos PostNord.

”Det holder vi mellem os som kunde og Q8 som leverandør,” er svaret fra PostNords informationsafdeling.
Lille merpris pr. enhed.

Lille del af varens pris

Transport og dermed brændstoffet til transport, udgør ofte kun en meget lille andel af en vares pris. Derfor er merprisen for f.eks. en HVO-baseret transport oftest overraskende billig, hvis det er forbrugeren eller slutbrugeren, der betaler for den bæredygtige transport.

Scania Danmark har tidligere lavet et lille regnestykke om HVO og merudgiften.

En typisk supermarkedsvare som en rulle kiks eller en liter mælk kun typisk kun stige med ca. to øre, hvis den distribueres med HVO. Tilsvarende vil en containertransport kun øges med ca. 30 kr. og en kubikmeter beton vil med ca. 15 kr.

Et tilsvarende regnskab gælder nok også for pakkeposten – men så er der jo lige konkurrenceforholdene.

Brintbehandlet

HVO står for hydrogenereret vegetabilsk olie og er et fossilfrit alternativ til konventionel diesel.

Det er en 100 pct biologisk dieselolie. Det er fremstillet af affalds- og restprodukter samt vegetabilske olier. Biodieslen bliver oftest brintbehandlet, så den opnår de samme tekniske egenskaber som fossilt diesel.

HVO 100 har samme – eller endnu bedre produktegenskaber – end fossil diesel og kan derfor uden problemer anvendes i dieselkøretøjer, hvor motorproducenten har accepteret HVO 100 som brændstof.

Slagteraffald

Biodieselen kan bestå af mange forskellige biologiske råvarer – herunder slagteraffald, som Q8’s HVO100 til PostNord er baseret på.

Der er mange fordele ved at vælge Biodiesel HVO100. Man reducerer sin CO2-udledning med op til 90 pct og NOx udledningen med op til 10 pct.

HVO kan blandes med fossilt diesel eller bruges som 100 pct. ren HVO i en dieselmotor.

Fakta:
• HVO100 er et 100 pct fossilfrit alternativ til diesel
• HVO100 reducerer CO2‐udledningen med op til 90 pct, sammenlignet
med konventionel diesel
• HVO100 ligner rent kemisk almindelig diesel, og derfor er det muligt at
skifte frit mellem og eventuelt blande HVO og diesel
• HVO100 er baseret på slagteaffald primært fra industri og slagterier
og dermed restprodukter, som ikke er brugbare som fødevarer
(Kilde: Q8)

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk