Umiddelbart tyder det ifølge DTL – Danske Vognmænd ikke på, at det bliver dyrere for vognmænd at købe ny varebil – men på længere sigt er det usikkert.

Hos DTL – Danske Vognmænd mener man ikke umiddelbart – men kun umiddelbart – at det bliver dyrere for købere af varebiler – bl.a. vognmænd – efter omlægningen af bilafgifterne fra 3. oktober – som regeringspartierne indgik aftale om med Dansk Folkeparti 21. september.

Fakta ved ændringerne

Omlægningen indebærer således, at satserne for registreringsafgifter og fradrag for sikkerhedsudstyr ændres, og at den grønne ejerafgift på nye biler forhøjes.

”Umiddelbart tyder meget på, at varebils-vognmændene ikke vil opleve fordyrelser ved anskaffelse af nye biler,” vurderer erhvervspolitisk chef Ove Holm, DTL – Danske Vognmænd.

Skalaknæk og fradrag

” Skatteministeriet skønner, at forøgelsen i skalaknækket for de små varebiler i gennemsnit vil svare til den forhøjelse af afgiften, som vil være resultatet af forhøjelsen af grænsen og satsen for tillæg i registreringsafgiften og ændringen i fradrag på sikkerhedsudstyret,” siger Ove Holm.

For de store varebilers vedkommende skønnes forøgelsen af afgiften fra ministeriet at svare til forhøjelsen som følge af ændringen i fradraget på sikkerhedsudstyret.

”Så det er DTL’s vurdering, at omlægning af bilafgifterne umiddelbart – og ud fra en gennemsnitsbetragtning – alt i alt ser ud til at være overvejende neutral for varebilsvognmændene. Men derfor kan der selvfølgelig sagtens være nogle, der bliver ramt. Skatteministeriet påpeger nemlig også, at det afhænger af den enkelte varebils sikkerhedsudstyr og energieffektivitet, om registreringsafgiften stiger eller falder,” siger Ove Holm.

DTL’s konklusioner

Hans foreløbige konklusioner bygger på følgende fakta:

Varebilerne får ifølge lovforslaget flere af de samme fradrag og tillæg i registreringsafgiften for sikkerhedsudstyr som personbilerne, herunder for ABS, ESP og selealarmer, og de mindre varebiler får fradrag og tillæg for brændstoføkonomi efter de samme regler for personbiler.

”Saneringen” af eksisterende sikkerhedsfradrag i registreringsafgiften og en forhøjelse af tillægget og grænserne for dårlig brændstoføkonomi i registreringsafgiften medfører umiddelbart en forhøjelse af registreringsafgiften for varebiler. Men reglerne for registreringsafgift for varebiler justeres altså samtidig, således at bilafgifterne samlet set holdes uændret.

Lempelse for visse varebiltyper

Varebilerne fritages også for en forøgelse af den grønne ejerafgift (brændstof-forbrugsafgift) – netop for at sikre, at den samlede udgift ved at eje en varebil ikke stiger i forhold til i dag.

”Typiske varebiler som Ford Transit og Nissan NV-200 vil efter Skatteministeriets beregninger samlet set opleve en gennemsnitlig afgiftslempelse vedrørende registrerings- og ejerafgift,” siger Ove Holm.

Kortvarig glæde

Men skadesløsholdelsen kan vise sig at være kortvarig.

”Den varige lempelse på 100 mio. kr., som erhvervslivet står til at få ifølge lovforslagets egne beregninger, kan hurtigt blive spist op af det kapitaltab, som Skatteministeriet også selv regner med – ca. 700 mio. kr. – som dog kun realiseres ved et videresalg. Samtidig er det politisk aftalt, at der skal indføres periodebaserede vejafgifter – også for varebiler, for benyttelse af motorveje og eventuelt andre overordnede veje med virkning fra 2020,” påpeger Ove Holm.

DTL vil være vagthund

Han konkluderer, at der for konkrete varebiler kan være tale om både prisstigninger og –fald, afhængigt af den enkelte bils sikkerhedsegenskaber og energieffektivitet samt kapitaltabets størrelse.

”Og lempelsen for varebilerne bliver næppe større, hvis man indfører vejafgifter. DTL vil i hvert fald nøje følge udviklingen på området,” siger Ove Holm.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk