Folketinget stemmer nu den sidste lovgivning igennem inden sommerferien –  heriblandt L 158, hvor mindre forseelser straffes mildere, og grov og systematisk fusk med køre-hviletid straffes hårdere.

Det er et skridt i den rigtige retning, mener DTL-Danske Vognmænd.

Det var med et bredt flertal, at Folketinget tirsdag aften vedtog regeringens lovforslag, hvor bøderne for mindre forseelser i betjeningen af tachografen, der holder styr på chaufførens køre- og hviletid, blev lempet.

Et fremskridt

Til gengæld skærpes bøderne for grove og systematiske overtrædelser – og det er er absolut et fremskridt, mener man hos DTL.

”Reglerne er mange og komplicerede på køre-hviletidsområdet, og enhver kan komme til at lave en fejl. Det vi for alvor har brug for at komme til livs, er derimod den systematiske og udspekulerede manipulation eller omgåelse af reglerne, og derfor mener vi i DTL, at vi med vedtagelsen har fået en mere fair og rigtig profil i forhold til sanktionerne: Småfejl og forglemmelser får mindre bøder. Og dem der spekulerer i at udnytte reglerne, får et gedigent rap over fingrene. Det er et styrende princip, som jeg godt kan lide”, siger adm. direktør Erik Østergaard, DTL.

Det private kørekort fredes

Vedtagelsen betyder bl.a., at mindstebøder for fejlbetjeninger nedsættes. Til gengæld hæves bødestraffen for de mest alvorlige overtrædelser. Og en frakendelse af erhvervskørekortet går i fremtiden ikke ud over det private kørekort.

Virksomhedens bøde for de tilsvarende overtrædelser vil efter Folketingets holdning skulle udmåles til det dobbelte, hvilket også har været hidtidig praksis.

“Det er et EU-anliggende at revidere køre-hviletidsbestemmelserne, og det er en lidt større proces. Men nationalt kan vi tilpasse regler og rammer omkring bestemmelserne, og jeg synes, at vi med vedtagelsen af L 158 har fået en mere rimelig og ikke mindst en mere konsekvent linje i forhold til overtrædelser. Det er først og fremmest systematisk og grove overtrædelser, vi skal have fokus på. Og det hjælper den nye vedtagelse med”, siger Erik Østergaard.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk