I Tyskland har man opkrævet kørselsafgifter (Maut) i årevis – men alligevel mener regeringen, at et lignende Roadpricing system herhjemme både er for dyrt at indføre i forhold til indtægterne – og for dyrt at administrere.

Det er konklusionen efter en række analyser, som regeringen har gennemført sidste år.

Det er dyrt at investere i det tekniske udstyr i forbindelse med afgiften. Det gælder også de betalingsbokse, der skal sidde i alle lastbiler samt de kontrolporte, der skal opstilles over vejene. Derudover kommer så driftsudgifter.

Kritik fra branchen
I transportbranchen har man hele tiden kritiseret de planlagte kørselsafgifter, der blev vedtaget af den borgerlige regering i 2009.

De skulle have indbragt 750 mio. kr. ved at lastbiler betalte 1,50 kr. pr. kilometer.

”Vi har sammen med allierede organisationer tordnet imod de konsekvenser, som afgiften ville få – ikke mindst for erhvervsvirksomhederne og beskæftigelsen i yderkanterne af Danmarkskortet, hvor afstandene er længere. Nu får erhvervslivet omsider afgiftsmæssig fred til at koncentrere sig om at producere og investere sig ud af krisen,” siger adm. direktør Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik, DTL, til fagbladet Ingeniøren.

Forureneren skal betale
Holger K. Nielsen mener dog, at kørselsafgiften overordnet set er baseret på et sundt princip – nemlig at forureneren betaler.

”Omvendt må vi bare erkende, at afgiften, som det ser ud lige nu, bliver meget dyr at implementere og administrere – både for statskassen og for virksomhederne. Vi står simpelthen ikke med en holdbar model. På den måde skal beslutningen om ikke at indføre kørselsafgifterne for lastbiler selvfølgelig også ses i sammenhæng med, at der er brug for at styrke erhvervslivets rammevilkår,” siger Holger K. Nielsen.

Venter på et bedre system
Regeringen har dog ikke helt opgivet Roadpricing på de danske veje.

Det kan komme, hvis erfaringer fra udlandet ”reducerer drifts- og udviklingsomkostningerne til et mere acceptabelt niveau”.

En kommende Roadpricing kan dog også komme på tale for personbiler, som den tidligere regering også havde i tankerne.

Udenlandske lastbiler betaler ikke
Samtidig peger DTL på et andet stort problem med godstransport.

Nemlig kontrollen af de udenlandske lastbilers betaling af den eksisterende vejbenyttelsesafgift.

Problemstillingen blev også drøftet i dag i det åbne samråd om den faldne transportafgift i Folketingets Skatteudvalg.

Denne sag har under sagen med kørselsafgifter ifølge DTL ikke fået den fortjente opmærksomhed.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk