Den nye FH er allerede en stor succes herhjemme. Man ser hele tiden det nye design på motorvejen. Men hvordan man lige rammer plet og bygger den moderne lastbil – og hvordan man forvandler avanceret elektronik til en velfungerende enhed med højeste kvalitet – det har Volvo svaret på.

”En ny lastbil skal opfylde alle betingelser i en kompleks ligning – den skal opfylde  kundernes behov  til transport – og samfundets krav til størrelse og miljø – samt kombinere moderne teknologi med eksempelvis kvalitet, komfort, miljø og sikkerhed, siger Jonas Nordqvist, produkt- og rentabilitetschef i afdelingen for strategisk planlægning i Volvo Trucks.

Arbejdet på at udvikle en ny lastbil begynder lang tid før produktionen kommer på tale. Med kvalitet som vigtigste parameter. Der skal foretages analyser af kunder og konkurrenceforhold, som vil vise hvilke krav, der skal opfyldes – samt  hvilke teknologiske innovationer, der kan bygges ind i det nye produkt.

Tværfaglig arbejdsmetode
Så langt så godt – nu skal planen blive til virkelighed. Men så skal man indbygge en tværfaglig arbejdsmetode, hvor alle samarbejder fra dag 1. Første piunkt er, at bilen faktisk skal kunne bygges. Samt at produktionsprocessen er ergonomisk og effektiv.

Nu er serieproduktionen i gang – og det  markerer også afslutningen på en lang udviklingsrejse. For de europæiske Volvo-fabrikker i Sverige, Rusland og Belgien var fokus på at udvikle det nye produkt i samarbejde med ingeniørerne.

” Der er ikke en eneste opbygningskomponent, der er videreført fra den tidligere model, og det stiller store krav både til vores medarbejdere og vores udstyr, siger  Hans Elmqvist, projektleder for den overordnede produktion af den nye Volvo-FH på alle virksomhedens fabrikker i Europa.
En moderne lastvogn kræver moderne produktionsværktøjer. En vigtig investering er her de nye pressemaskiner, som bruges i produktionen af førerhusdelene.

Presser dele i fem trin
“En af de ting, der er helt unik i den nye Volvo FH, er, at vi presser mange af delene i fem trin. Fokus er her på sikring af geometrien – jo flere gange en komponent presses, desto bedre passer de forskellige dele sammen, og dermed forbedres samlingen af førerhuset,” siger Hans Elmqvist.

En anden stor investering var købet af 56 nye robotter, som alle hjalp med til at forbedre produktionseffektiviteten. Automatisering garanterer også, at alle lastvogne tilbyder det samme høje kvalitetsniveau. Således er alt glas i lastvognen nu er limet fast. Det betyder, at førerhuset bliver mere sikkert, da ruderne udgør en del af førerhusets struktur, og produktionsprocessen bliver mere effektiv.

Forsøgsanlæg i Sverige
En anden vigtig rolle, som fabrikkerne spillede, var at deltage i udviklingen af den nye lastvogn. For at kunne gøre dette uden at forstyrre den løbende produktion blev der igangsat forsøgsanlæg på Volvos to svenske fabrikker i Tuve (Göteborg) og Umeå.

De kan beskrives som miniudgaver af fabriksanlæggenes fuldskala montageprocesser.
Her kunne de nye værktøjer testes, og testlastvognene kunne blive bygget. Målet var først og fremmest at forvandle teori til praksis og komme frem til den bedste montageproces samt at finde ud af, om det overhovedet var muligt at bygge lastvognen i den rækkefølge og med de værktøjer, som ingeniørerne havde i tankerne.

Inden for de seneste år har nøglepersoner fra hele verden arbejdet side om side med lastvogns-opbyggere på forsøgsanlæggene for at lære, hvordan den nye lastvogn skal sættes sammen.

Gode læremestre
Da det blev tid til at flytte montageprocessen til den almindelige produktionslinje på de svenske fabrikker, var disse nøglepersoner i stand til at lære deres kolleger, hvad de skulle gøre.

Fordelene vil være de samme globalt. Den nye Volvo FH er skræddersyet til hele verden.
På forsøgsanlæggene gik man også efter at udvikle enklere og mere ergonomiske arbejdsrutiner for medarbejderne. Selvom selve produktet er mere kompliceret, har forenklinger og smarte montageløsninger gjort det lettere at bygge den nye lastvogn.

Et eksempel på dette er chassiset, som nu bygges på hovedet for at gøre det lettere at få adgang til alle de forskellige komponenter. Det sikrer en mere ergonomisk arbejdsstilling.

Fakta: Vidste du, at …
Det tager fem dage at forvandle en rulle stål til en ultramoderne lastvogn?
Førerhuset går gennem omkring 350 par hænder, inden det er færdigsamlet?
Der skal bruges 3,8 liter lak til at lakere en Volvo FH?
Presseværktøjerne vejer mellem 25 og 30 ton hver?
Der skal bruges 2790 skruer til at bygge en ultramoderne lastvogn?
Den nye Volvo FH vejer mellem 7500 og 12.500 kg (afhængigt af specifikationen)?

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk