Scania introducerer nu EAS (Electrically Assisted Steering) som en valgmulighed på sine lastbiler.

Den elektrisk assisterede styring forbedrer køreoplevelsen – og gør det muligt at introducere nye eller forbedrede supportsystemer for chaufføren.

EAS gør det muligt at reducere den psykiske belastning på chaufføren ved håndtering af store køretøjer som f.eks. vogntog på travle motorveje.

Aktive over 60 km/t

De EAS-baserede ADAS-funktioner (Advanced driver assistant systems) er aktive ved hastigheder over 60 km/t men kræver fortsat, at chaufføren holder hænderne på rattet.

Det gør det muligt at opnå forbedringer af komfort og trafiksikkerhed.

Scanias EAS-system er et elektrohydraulisk og hastighedsafhængigt system, der bl.a. kan sørge for aktiv genopretning efter sving samt øget retningsstabilitet ved kørsel i sidevind.

Styrende hjul tilbage i neutral

Den såkaldte kontrolalgoritme, der styrer systemet, tager bl.a. højde for køretøjets hastighed, så ratmomentet altid er proportionalt med modstanden fra de styrende hjul, som Scania påpeger.

Den elektrohydrauliske styring sørger automatisk for at dreje de styrende hjul tilbage i neutral.

Dette er ekstra fordelagtigt ved bakning.

Chaufføren bevarer kontrollen

Scania ønsker ikke at fjerne chaufførens føling med de styrende hjul, køreegenskaberne og den berømte følelse af at køre lastbilen.

Chaufføren er fortsat ansvarlig for kørslen – og har fuld kontrol med lastbilen på trods af de avancerede komfort- og sikkerhedsfunktioner.

Enkle betegnelser i tre pakker

Scanias lastbiler med EAS-systemet kan bestilles med flere supportsystemer, der i branchen ellers oftest er navngivet med forvirrende forkortelser af deres oprindelige betegnelser.

Scanias svar på at reducere navneforvirringen er at samle disse supportsystemer i tre pakker – navngivet ”Advarsel”, ”Afværge” og ”Komfort og Afværge” – der vil guide potentielle kunder gennem en enkel og logisk struktur.

De fleste af funktionerne kan aktiveres eller deaktiveres af chaufføren.

Overlappende funktion

Nogle har også delvis overlappende funktionalitet afhængigt af faktorer som hastighed, overvågningsområde, rækkevidde og tilgængelighed af tydelige vejmarkeringer.

De EAS-baserede systemer deler alle en fælles advarselslogik med stigende advarselsniveauer i form af lyd, farvede lys eller i sidste ende med aktiv styring af lastbilen.

Fjerner stress-faktorer

Det tilføjer ikke kun komfort og support ved al slags normal kørsel, men systemet kan også hjælpe med at undgå ulykker.

ADAS bidrager til at fjerne nogle af de konkrete stressfaktorer som blinde vinkler, hvilket er til gavn for lastbilchauffører.

Fakta Scania EAS:
De tre nye funktioner, det nu er muligt at opnå ved at specificere lastbilen med EAS-systemet, bidrager med enten forbedret komfort eller sikkerhed:

LKA – Lane Keep Assist
LKA overvåger konstant vognbanemarkeringerne for at holde lastbilen midt i vognbanen ved hjælp af aktiv styring. LKA kan til- og frakobles manuelt og kan være aktiv, når hastighed er mindst 60 km/t. LKA er dog først aktivt, når chaufføren samtidig har aktiveret lastbilens ACC (Adaptive Cruise Control), der automatisk holder afstanden til den forankørende.

LDW AS – Lane Departure Warning med Active Steering
Dette er en udvidelse af standard LDW-funktionen. Funktionen registrerer ikke blot utilsigtede vognbaneskift men griber også ind ved aktivt at styre køretøjet tilbage midt i vognbanen. Bevidste vognbaneskift påvirkes naturligvis ikke, når chaufføren aktiverer blinklysene.

LCP – Lane Change Collision Prevention
LCP arbejder sammen med Scanias Blind Spot Warning-system (BSW) for at undgå uønskede hændelser ved vognbaneskift. Når BSW udløser den mest intense advarsel, når systemet registrerer f.eks. et andet køretøj, bruger LCP aktiv styring til at forhindre vognbaneskiftet (selv om blinklysene er aktiveret) og bringe lastbilen tilbage til sin oprindelige vognbane.

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk