Europa-Parlamentet har netop vedtaget EU’s vejtransportpakke.

Det betyder, at et kæmpe fremskridt i retning af fair konkurrence politisk er på plads efter års tovtrækkeri og tunge processer.

Hos DTL Danske Vognmænd er man begejstrede.

En arbejdssejr

”En vigtig sejr.”

Sådan reagerer DTL’s adm. direktør, Erik Østergaard, efter offentliggørelsen af resultatet af afstemningen i Europa-Parlamentet – som han betegner som en arbejdssejr.

Nu handler det om implementeringen og myndighedskontrollen i medlemslandene.

Lastbiler tilbage til hjemlandet

Vejpakken handler bl.a. om stramning af reglerne for cabotage, returnering af lastbil til hjemlandet hver ottende uge, mulighed for at Danmark kan lade kombitrafik omfatte af cabotagereglerne – samt at løn til chauffører både ved cabotage og ved tredjelandskørsel skal følge niveauet i de lande, hvor transporten udføres.

Den nye smart tachograf med gps vil sikre en langt bedre håndhævelse, og varebiler i international transport skal også have tilladelse og tachograf.

3F og NLA har arbejdet hårdt

”3F har spillet en helt afgørende rolle for resultatet. Det samme har vores samspil med de andre nordiske lande i NLA og vores samarbejde med organisationer i andre europæiske lande. Samtidig har koalitionen af transportministre spillet en stor rolle gennem den såkaldte Vej-alliance, hvor Danmark har været en drivende kraft. Og endelig har de danske europaparlamentarikere fra både før og efter sidste valg, samt embedsværket, gjort en strålende indsats. Der er grund til at takke alle,” udtaler Erik Østergaard.

Han peger på, at DTL’s medlemmer kan være godt tilfredse.

Ting tager tid

”Jeg støder nogle gange på det synspunkt, at det alt sammen bare er snak, og at ingenting forandres i det virkelige liv. Det er ikke rigtigt. Nogle gange tager tingene tid, også for lang tid. Men det er et kæmpe fremskridt, at et stort flertal af parlamentarikerne i Europa tør sætte lovgivning bag bekæmpelsen af problemer i godstransportbranchen. Det vil med sikkerhed give resultater,” understreger Østergaard.

Og det også selv om alt ikke løser sig i morgen, og træerne ikke vokser ind i himlen.

Myndighedskontrol

Men der er ingen tvivl om, at der nu udestår endnu en hård omgang, hvor de politiske beslutninger skal omsættes i konkret og håndterbar myndighedskontrol.

Dette skridt er dog vigtigt og en forudsætning for det konkrete.

”Jeg kan i alt fald konstatere, at DTL og NLA har arbejdet stenhårdt for det her resultat i flere år, og det er en stor forløsning, at det nu er vedtaget. Tillykke til de ordentlige vognmænd og deres chauffører – de kan nu reelt se frem til langt mere fair vilkår at operere på,” siger Erik Østergaard.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk