Virksomheder som Tesla og Google er kendt for sine omfattende forsøg med selvkørende biler i USA – men de fleste store bilproducenter har i årevis kørt forsøg med disse køretøjer, på engelsk kendt som ”Autonomous vehicles.”

Men nu vil den danske regering åbne op for forsøg i Danmark.  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fremsætter i næste uge et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler.

Som det hedder i ministerens oplæg: ”Med lovforslaget kobles det altafgørende hensyn til trafiksikkerhed med muligheden for innovation via automatisering af biler. Ved at gøre lovgivningen mere tidssvarende kan man blandt andet få mere viden om anvendelsen af køretøjernes selvkørende funktionalitet til innovation i den offentlige sektor og i erhvervslivet.”

VOTY har været med  til forsøg
To kommuner, Aalborg og Vesthimmerland, har meldt ud, at de vil ansøge om at gennemføre forsøg med selvkørende busser på særligt afgrænsede vejstrækninger.

VOTY.dk har allerede kørt med i både selvkørende lastbiler og busser på et lukket område ved Scanias fabrik i Södertälje syd for Stockholm.

De selvkørende lastbiler skal også testes i bl.a. grusgrave og miner – og busserne i særlige lukkede testområder.

ADAS&ME
Scania spiller en nøglerolle et nyt projekt kendt som ADAS&ME, der er målrettet for at finde en overordnet adgang til selvkørende køretøjer allerede om tre år. Der er tale om et EU støttet projekt på knap 70 mio. kroner. 30 virksomheder fra 11 lande er involveret i projektet – der som fokus har, hvordan forbrugerne påvirkes af selvkørende biler.

Projektet styres af svenske VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) – og Scania deltager sammen med bl.a. bilproducenten Ford og bilsikkerhedsvirksmheden Autoliv (kendt fra sikkerhedsseler, airbags mm.)

Ole Birk Olesen ser også store potentialer i selvkørende biler, og han mener, at de kontrollerede forhold i en forsøgsordning vil være den rigtige måde at se teknologien an på i Danmark.

Tidssvarende lovgivning
”Vores lovgivning skal være tidssvarende, så vi kan afprøve potentialerne i den nye teknologi under trafiksikkerhedsmæssigt kontrollerede forhold. Vi må nemlig ikke lukke øjnene for den gradvise udvikling, der er i gang inden for den selvkørende bilteknologi,” siger ministeren.

Han peger på ABS-bremsen – som betyder, at helt uerfarne bilister kan gennemføre en noget nær perfekt opbremsning af bilen i en kritisk situation – på intelligente lygter, fodgængerbeskyttelse og automatisk parkering.

”Den delvist selvkørende bil eksisterer altså allerede, og med de rette trafiksikkerhedsmæssige rammer tror jeg, at Danmark kan blive et sted, hvor virksomheder og myndigheder afprøver og viser, hvad selvkørende biler kan bruges til, når teknikken er klar,” siger Ole Birk Olesen.

Sikrere for bløde trafikanter
På længere sigt vil den selvkørende bilrevolution ifølge ministeren kunne udvikle en teknologi, som er endnu mere sikker for fodgængere, cyklister, passagerer og andre trafikanter end, hvad der gælder bilparken i dag.

Ole Birk Olesen mener, at vi skal forberede os til den udvikling – samtidig med, at vi sikrer, at det hele sker i et forsvarligt tempo med trafiksikkerheden i fokus.

Derfor foreslår ministeren en forsøgsordning, hvor alle ansøgninger skal ses grundigt efter i sømmene af vejmyndigheder, Færdselsstyrelsen, politiet og en uvildig ekspert, før ministeren giver tilladelse til, at selvkørende biler kommer ud på vejnettet.

Fremsættes på onsdag
Desuden vil han ved samtlige ansøgninger om forsøg inddrage politikerne fra Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg i beslutningen.

Ministeren kan trække tilladelsen til et forsøg med selvkørende biler tilbage, hvis der opstår tvivl om sikkerheden omkring forsøget. Erfaringerne fra forsøgsordningen kan senere indgå i en vurdering af behovet for at indføre en permanent regulering af området.

Ministeren forventer at kunne fremsætte lovforslaget i Folketinget på onsdag den 25. januar.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk