Volvo Trucks øger deres forskning af selvkørende lastbiler – det sker netop nu med test af selvkørende Volvo FMX anlægsbiler i Boliden minen ved Skellefteå.

Testen, der skal vise, hvordan denne teknologi kan bidrage til sikre og produktive transporter i krævende, men vel afgrænsede anvendelsesområder, er foreløbig planlagt at skulle vare i halvandet år.

”Gennem vores samarbejde med Boliden går udviklingen af autonome køretøjer ind i en ny spændende fase. Det her er første gang nogensinde selvkørende lastvogne testes i almindelig drift under jordens overflade, og resultatet kommer til at give et værdifuldt input til vores fortsatte arbejde med at omsætte tekniske landvindinger til praktisk brug for vores kunder,” siger Volvo Trucks øverste chef, Claes Nilsson.

Transporteffektivitet
Det forsknings- og udviklingsprojekt, lastvognen indgår i, tyder på, at selvkørende lastvogne kan blive et væsentligt bidrag til øget transporteffektivitet og produktivitet. Specielt i miner, havne og andre tydeligt afgrænsede og velkontrollerede miljøer med en stor andel gentagne kørselsmønstre.

I minen i Nordsverige skal den første selvkørende Volvo FMX-lastvogn tages i drift til efteråret, og i løbet af det næste år skal driften successivt øges med yderligere tre lignende køretøjer.

Lastvognene, som skal anvendes i minen, er fabriksproducerede Volvo FMX, som så er specialudstyret.

Rader/laser sensorer
Blandt andet indgår et system med radar-/laserbaserede sensorer. Systemet anvendes i begyndelsen til at aflæse minens geometri og udarbejde et kort over den vej, lastvognen skal følge.

Den indsamlede information anvendes derefter til at regulere bilens styring, gearskifte og hastighed. Ved yderligere kørsler bruges sensorerne til fortsat at scanne området rundt om lastvognen og optimere drift og rute.

Teknologien, som anvendes i de selvkørende lastvogne, gør det muligt at optimere logistikken i minen på en anden måde end i dag. Lastvognene kan køre i kontinuerlig drift, og ved hjælp af præcis ruteplanlægning og jævn hastighed undgår man kødannelse og kan forkorte tidsforbruget til lastning og losning.

Mere effektivt
Ved sprængninger må køretøjerne som regel afvente, at minegangene udluftes, før malmen kan lastes, men med selvkørende lastvogne eksisterer disse restriktioner ikke. Alt dette betyder, at hver enkelt lastvogn kan udnyttes mere effektivt og udføre flere transportopgaver pr. skift.

Køretøjerne bliver en integreret del af minens totale produktionssystem. Med et smidigere transportflow og mere jævne hastigheder følger også et lavere brændstofforbrug og mindre slitage.

En selvkørende lastvogn skal være lige så sikker og pålidelig som en manuelt styret lastvogn. Hvis der dukker en forhindring op i lastvognens nærhed, stopper lastvognen automatisk, og transportledelsen advares.

Kan også fjernstyres
Ud af de seks sensorer, som indgår i udstyret, er der altid to, som aflæser den samme del af omgivelserne. Hvis der opstår en fejl på lastvognen, kan den fjernstyres fra centeret for transportledelsen.

Testene med selvkørende køretøjer er et af flere forsknings- og udviklingsprojekter, hvor Volvo undersøger mulighederne for at gøre lastvognene mere autonome.

Flere af de systemer, som findes i de nuværende Volvo-lastvogne – for eksempel intelligent fartpilot (ACC), virker med det samme formål.

Aflaste chauffører
Med den hurtige teknologiske udvikling, som foregår lige nu, vil markedet se stadigt flere løsninger, som i højere grad aflaster chaufføren

Selvkørende lastvogne kan ifølge Volvo Trucks gradvist blive et vigtigt supplement til for eksempel minetransporter, men for transporter på offentlig vej vil chaufføren fortsat spille en hovedrolle.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk