”Der fik du et klip i kortet,” sagde min instruktør, da jeg overså byzone-skiltet med 50 km/t på en firesporet vej i Ishøj – selv om skiltningen sagde 70 km/t.

Jeg var på kursus for at få mit chaufføruddannelsesbevis, som indebar to køreture, hvor brændstofforbruget gerne skulle forbedres.

Fra 1. juli kan jeg så følge trafikken i Ishøj og andre steder, hvor der ud over byzone-skiltningen også er tavler med 70 km/t fartbegrænsning. Den 12. april vedtog Folketinget nemlig, at lastbiler pr. 1. juli i år må følge skiltningen af hastighed i byzone.

Mange har fravalgt chaufførjob
I dag må lastbiler, uanset at den skiltede hastighed i byzone er eksempelvis 60 eller 70 km/t, højst køre 50 km/t. Den nye bestemmelse vækker glæde i DTL-Danske Vognmænd – men nok ikke for dem, der kradser penge ind gennem ATK fartkontrollerne.

Men mange unge mennesker har med vilje fravalgt chaufføruddannelsen, fordi risikoen for at miste kostet var for stort – og mange chauffører er af samme årsag skiftet til kørsel med entreprenør-køretøjer.

Og den nye bestemmelse passer fint i bl.a. DTL- og 3F’s nye kampagne, der gerne vil have unge mennesker til at blive chauffører – for snart mangler der tusindvis af chauffører til at bringe vores allesammens varer ud til os.

Mærkesag for DTL
”Afskaffelse af særreglen om hastighederne for lastbiler på omfartsveje, hvor der skiltes med højere hastighed i bymæssig bebyggelse, har i mange år har været en mærkesag for os. Vi har brugt rigtig mange kræfter gennem årene på at få afskaffet den køretøjsbestemte hastighed for lastbiler – især da den tekniske udvikling og ulykkesstatistikkerne i øvrigt har kunnet godtgøre, at der ikke er noget trafiksikkerhedsmæssigt problem ved dette.,” siger Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL – Danske Vognmænd.

Erik Østergaard roser især transportordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen for at have båret beslutningen igennem behandlingen og lyttet til DTLs ønske og argumenter.

Trafikken skal glide
”Det er efter DTLs opfattelse i alles interesse, at trafikken så vidt muligt følges ad. Både af hensyn til fremkommeligheden og trafiksikkerheden, og fordi det er et godt signal til chaufførerne, så man får den tunge trafik til at køre der, hvor man gerne ser den afviklet – nemlig på byens ringveje. Dér er hastigheden typisk skiltet med mere end 50 km/t,” siger Erik Østergaard.

Han glæder sig også over, at en bred kreds af partier, S, DF, V, LA, RV og KF peger på den nuværende forskel på hastigheden mellem lastbiler og den øvrige trafik på landeveje og motortrafikvej, hvor lastbiler og vogntog ikke må køre hurtigere end 70 km/t., mens den generelle hastighedsgrænse for andre er 80 km/t.

Partierne vil have regeringen til at undersøge de trafikale effekter nærmere, så der i andet halvår 2016 kan fremsættes lovforslag om, at lastbiler og vogntog også må følge den øvrige trafik på landeveje og motortrafikveje – og dermed køre 80 km/t.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk