Det stiller store krav til varebilens indretning, når tungt transportgods skal fragtes – uden risiko for ødelagt materiel og nedsat sikkerhed i førerkabinen.
Med bilindretningssystemet Sortimo HD sikres tungt grej og store genstande en mere stabil, fleksibel og frem for alt robust opbevaring under transporten.
Der er mange kombinations- og anvendelsesmuligheder i komponenterne, som får deres styrke og letvægt fra den høje andel af fiberkomposit-materialer.      
Er reoler, hylder og skuffer ikke tilpas robuste, er der risiko for, at de bliver ødelagt eller smadret under kørslen. Det kan være dyre skader at få udbedret, ligesom brudstykker og løse genstande i varerummet kan være til fare for personerne i førerkabinen – f.eks. hvis man pludselig skal bremse hårdt op.
Derfor lancerer Sortimo, et af Europas største leverandører af mobile transportsystemer, nu produktet Sortimo HD – et bilindretningssystem til tungere grej.
Med det nye produkt er selv meget tungt gods og store genstande såsom store maskiner, reservedele til entreprenørmaskiner eller lastbiler og hydraulikolie sikret en mere stabil og praktisk opbevaring under transporten – f.eks. til byggepladsen.
”Vi har lanceret Sortimo HD, der står for Heavy Duty, fordi nogle typer gods kræver ekstra stærke løsninger,” siger Michael Pettersson, adm. direktør hos Sortimo i Danmark.        
Sortimo HD er fremstillet med en høj procentdel fiber-kompositmateriale, der giver det en ekstrem styrke uden at øge dets vægt. Fiber-kompositmateriale anvendes hyppigt i bilindustrien, bl.a. i forbindelse med særlige varevognstyper – men også indenfor motorsport.
”Man får en indretningsløsning, der indfrier de skrappeste krav til godstransport og samtidig holder sine driftsudgifter nede takket være de besparelser, som man henter gennem reduceret tids- og brændstofforbrug,” siger Michael Pettersson..  
Med sin høje belastningsevne er Sortimo HD velegnet til opbevaring og transport af tungt udstyr og værktøj, der samtidig er sikret i tilfælde af ulykker eller opbremsninger. Derudover er det  tilpasset Sortimos øvrige indretningskomponenter så som skuffer og bokse – og kan tilpasses mange  behov i enhver varebil.  
”Der er uanede anvendelsesmuligheder i Sortimo HD, som kan anvendes individuelt på grund af det omfangsrige tilbehør. Således kan systemet kombineres med storrumsskuffer eller hylder med en belastningsevne på op til 120 kg, ligesom det tillader hylde-bredder på op til 2 meter uden yderligere mellemelementer – en løsning med gode besparelsesmuligheder, fordi den tillader udeladelse af mellemliggende elementer og ekstra afstivninger,” siger Michael Pettersson.  
Transport af værktøj og materialer kan være hårdt for en varevogn, der ofte får skader i varerummet på grund af skarpe redskaber til kemikalier. Det robuste HD-system er ekstremt stød- og ridsefast – og er med sit mørke design og sin glatte, smudsafvisende overflade lettere at rengøre og vedligeholde.
Kompositdelene er desuden modstandsdygtige over for olie, benzin, lud og andre kemikalier. Ligesom Sortimos øvrige løsninger kontrolleres Sortimo HD desuden regelmæssigt i crash- og kvalitetstests, hvilket minimerer skadesrisikoen ved hårde opbremsninger.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk