DB Schenker Logistics har transporteret en kedel på 141 tons fra Berlin til Canada ved hjælp verdens største fragtfly, en  specialpram til sejlads på en flod  – samt en lastbil til transport af sværgods.

Den tunge genstand fra firmaet Borsig skulle nå fra Borsigs havn i ved Berlin til Edmonton i Canada.

Den 16 meter lange enhed blev først lastet på en pram i Borsigs havn den 20. juni i år ved hjælp af en mobilkran, der vejede 1.000 tons. Så blev prammen med sin last bugseret til Aken ved floden Elben.
 
To sværgods-trækkere
Herfra løftede man med en kran hele kedlen over på en transportenhed bestående af to sværgods-trækkere. En lastbil trak og en lastbil skubbede enheden på turen.

De transporterede lasten til Leipzig/Halle Airport i det tidligere Østtyskland – hvor der lander og letter langt flere fragtfly fra DB Schenkers luftfragt.knudepunkt end passagerfly.

Om morgenen den 25. juni påbegyndte DB Schenker så lastningen af kedlen ind i en Antonov AN 225, verdens største fragtfly. Kedlen blev trukket ind i flyet ved hjælp af en rampe og særlige kædetræk. Karpeles Flight Services, DB Schenkers eksperter i at chartre fly, foretog charteropgaverne.

Bliver til kunstgødning
Flyet fløj om natten via Island til Canada, hvor DB Schenkers nationale selskab så overtog videretransporten til en gødningsfabrik nær Edmonton. Her vil kedlen blive brugt til at afkøle procesgas fra omkring 1.000- til 500 grader – og samtidig producere højtryksdamp.

Procesgassen vil så bliver yderligere raffineret og til slut forlade fabrikken som kunstgødning.

DB Schenkers eksperter fra Tyskland og Canada brugte i alt tre måneder på at planlægge sværgodstransporten i mindste detalje.

Flere fragtformer til en opgave
Opgaven viser, hvor vigtigt det er, at alle transportformer spiller sammen. Her blev det til flodtransport, landevejstransport og lufttransport. Også kaldet multimodal transport.

Besværlige specialtransporter kan med fordel benytte floder til transport frem for landevej, hvor trafikken ofte generes – og hvor der oftest skal ændres i infrastrukturen for at køretøjet kan komme frem.

At man benytter fly frem for containerskibe over Atlanten er dog utraditionelt, men kan have tidsmæssige årsager – eller fordi, der er besværlig infrastruktur i Canada.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk