Må de private parkeringsselskaber udskrive kontrolafgifter til bilister med udgangspunkt i færdselsloven? Det spørgsmål var omdrejningspunktet i en sag, der i dag er afgjort i Østre Landsret. Svaret er nej.

Dommen giver nemlig endnu engang FDM medhold i, at de private selskaber udelukkende må udskrive kontrolafgifter ud fra aftaleloven. Det er kun politi og kommunale parkeringskorps, der må udskive bøder efter færdselsloven.

”Det helt centrale for os har været at få landsretten til at tage stilling til det principielle spørgsmål i sagen, og det er nu slået fast, at et privat selskab ikke må straffe borgere ud fra regler, der gælder på offentlige parkeringsområder”, siger advokat i FDM, Lennart Fogh.

Landsretsdommen betyder desuden, at private selskaber ikke fremover kan benytte færdselsloven som begrundelse for at belægge kontrolafgifter.

P-skive har urskive og viser
I den konkrete sag havde et FDM-medlem netop parkeret sin bil på et privat parkeringsområde, da han opdagede, at den elektroniske p-skive i bilen ikke virkede. Derfor lagde han en seddel i forruden, hvor der stod: ”P-skive. Ankomsttid 11.30”.

Alligevel fik han en kontrolafgift af selskabet City Parkeringsservice. Efterfølgende klagede han til FDM, der førte sagen i byretten og videre i landretten, hvor dagens dom ikke gav ham medhold.

Selv om FDM fik medhold i det principielle om, hvilken lov de må udskrive kontrolafgifter efter, blev tvisten om kontrolafgiften afgjort efter aftaleloven, og her mente landsretten ikke, at sedlen var en erstatning for en p-skive, der var et krav på området.

”Vi har fået medhold i lovgivningsdelen, men ikke i den del, der handler om kontrolafgiften til bilisten. I aftaleretten findes der ingen definition af en ”p-skive”, så landretten lagde vægt på, at det er naturligt i befolkningen at forstå en ”p-skive” som en urskive med bevægelige visere. Hvis FDM-medlemmet havde konstrueret en skive med en viser i stedet for en seddel med tal, havde han formodeligt ikke fået kontrolafgiften” siger Lennart Fogh.

Trods medhold i den principelle del af sagen, må FDM-medlemmet derfor betale kontrolafgiften på 650 kr., fordi p-skiven ikke var god nok.
    

          

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk