Tyskland har med kort varsel gennemført en lov, der fastsætter en minimumsløn på 8,50 euro pr. time. Loven er trådt i kraft den 1. januar 2015 og gælder for alle brancher og dermed også for lastbilchauffører.

Informationen fra de tyske myndigheder har hidtil været meget mangelfuld, men vi kan nu oplyse følgende, fortæller DTL i et nyhedsbrev onsdag eftermiddag.

Alle ansatte over 18 år skal ved arbejde i Tyskland have en grundløn på minimum 8,50 euro pr.
time.

Reglerne gælder også for alle udenlandske transportvirksomheder, der kører til/fra/i eller i transit gennem Tyskland.

Bundesfinanzdirektion
Virksomheden skal på forhånd – og på tysk – anmelde den eller de chauffører, der udfører ovenstående kørsel, til Bundesfinanzdirektion West i Köln.

Anmeldelsen skal ske på denne online-blanket: https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invo
ke.do?id=033037b

Blanketten, der har to sider, sendes i udfyldt stand pr. telefax til +49 221964870

Man skal huske at gemme fax-kvitteringen, da der ikke vil blive sendt nogen kvittering fra de tyske myndigheder.

NLA støtter op
På et bestyrelsesmøde i Nordic Logistics Association (NLA) i Bruxelles i denne uge var der enighed om, at man i de nordiske lande til fulde forstår bevæggrundene bag ved de tyske myndigheders indførelse af mindsteløn på blandt andet transportmarkedet.

Til stede var NLA-partnerne: Erik Østergaard, DTL (der er formand for NLA),  Geir A. Mo NLF i Norge, Søren H. Larsen NLA, Iiro Lethonen SKAL i Finland samt Rickard Gegö,  SÅ i Sverige. Erik Østergaard er netop blevet genvalgt som formand for NLA.

Problemet er, skriver NLA, reelt tendensen til social dumping og forringelserne af de generelle arbejdsbetingelser i visse sektorer, hvoraf transporterhvervet desværre af én af dem. NLA støtter derfor initiativet i Tyskland, så længe det kan gennemføres uden bureaukrati, ineffektivitet og forskelsbehandling.

”Det skal med andre ord ikke være en papirtiger, som tyskerne sætter i søen, men det må heller ikke hindre nordiske transportørers muligheder for at bruge den tyske infrastruktur lige så uhindret som før,” udtalte DTL-direktør Erik Østergaard, forleden til Dagbladet Børsen.

Erik Østergaard tvivler
Erik Østergaard tvivler på, om den tyske løsning i sidste ende er det, der mest effektivt gør op med kontrollen og håndhævelsen af markedsvilkårene for de enkelte landes transporterhverv i det Indre Marked.

”Vi tror i NLA bestemt på, at man i længden kan undgå en masse bureaukrati, hvis der i fællesskabsregi bliver etableret et regelsæt eller nogle guidelines, der klarlægger reglerne og den tilhørende gennemførelse af et minimumsniveau i en eller anden form. Det vil lette forholdene både for de kommercielle aktører på markedet og for myndighederne. Det vil samtidig være et velkomment initiativ til at udrydde den sociale dumping, som i sidste ende kun leder til en negativ spiral mod bunden”, udtalte til Erik Østergaard til Børsen.

Ifølge NLA-formanden er hele problematikken ikke bare koblet op på problemerne omkring cabotage og kombineret transport:

”Uanset hvordan man definerer reglerne for cabotage eller international transport, vil det altid være nødvendigt at definere, hvilke regler om løn- og arbejdsvilkår for gælder i forskellige de situationer – udenlandske chauffører på nationale køretøjer, international transport, transit, kombineret transport, kontinuerlig international transport mellem andre lande end hjemlandet (bl.a. tredjelandskørsel).

Det er afgørende vigtigt for NLA, at det internationale marked garanterer, at nordiske vognmænd kan drive en lovlig og fornuftig forretning uden at skulle opleve ulovlige eller lyssky konkurrenceforhold fra vognmænd etableret i andre lande i Fællesskabet. Dette kræver både klarhed og fair regler, ligesom selve håndhævelsen af reglerne bør være det.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk