(WIEN)

Helt ny ITS-teknologi (Intelligente Trafik Systemer) vil fremover helt ændre verdensbilledet, når det gælder trafiksikkerhed, betalingssystemer, trafikkontrol og trafikstyring.        

Herhjemme blev betalingsringen om København droppet i 11. time, fordi politikerne ikke kunne blive enige om metode og konsekvens. Men vi er ikke alene om at være vægelsindede. Frankrig har skrottet et slags elektronisk betalings-system for lastbiler, lige før det skulle sættes i gang. Hovedentreprenøren i Italien er brændt inde med 700.000 OBU/On-Board-Units til lastbilerne, som også kendes fra danske eksportlastbiler.

Arbejdet på Øresundsbroen
Når det gælder Roadpricing herhjemme, venter politikerne officiet på en teknisk løsning – men den har de allerede hos it- og telekommunikations-koncernen Kapsch Group i Wien. Kapsch har stået også for den elektroniske udrustning til Øresundsbroens betalingsanlæg.

Det kræver ifølge Kapsch basalt en Smart-phone. Så køber man en slags tac – som virker sammen med DSRC, Dedicated Short Range Communikation (mikrobølger).

Tac’en fås i supermarkedet. Den aktiveres så med ens Smart-Phone, og så tilkobles kontoen. Derefter betaler man, når man kører. Næsten lige så nemt, som når man køber en rejse hos DSB på mobilen. Udover DSRC kan man bruge GPS satellit-styring, når hele vejnettet skal med.

Til mange formål
Systemerne kan benyttes til mange formål – så som opkrævning ved motorveje, landeveje, broer, OPP-veje (offentlig-privat-partnerskab) og endda P-huse.

Kapsch arbejder rundt om på kloden med forskellige ITS-systemer – så som V2V og V2i, bil til bil og bil til infrastruktur – hvor bilen er i kontakt med andre biler eller vejmyndighed. GM lancerer i 2017 en Cadillac med systemet og Audi kommer nogensinde samtidig.

Her advarer bilerne hinanden ved uheld, ved glat føre, ved køkørsel, ved afstandsregulering, ved Blind Spot (køretøjer gemt i bilens blinde vinkel), advarsel om skjulte fodgængere – og kan også anvendes i selvkørende biler – autonom kørsel. Her er der tale om samspil mellem computere i biler, der kommunikerer med infrastruktur-udbydere. Eventuelt via modtageenheder ved vejkanten.

1,8 mio. transaktioner
Mest kendt er betalingssystem for lastbiler i Østrig, som svarer til Mauten i Tyskland. Det begyndte Kapsch med for 10 år siden – som de første i verden med navnet MLFF – Multi Lane Free Flow.

I dag er der 1,8 millioner transaktioner på en normal hverdag eller 62 mio. transaktioner om året. Det giver en mia. Euro i den østrigske statskasse. Udgiften til at holde systemet vedlige og bemanding er kun en tiendedel af de tjente penge.

Det østrigske system er i dag kompatibelt (snakker sammen) med lignende systemer i Tyskland, Schweiz og i Skandinavien. Flere er på vej. Radiofrekvensen ligger på 5,8 GHz, som er en europæisk standard.

Arbejder med ITS globalt
Kapsc har siden 2004 installeret ITS-systemer for lastbiler over hele verden, men man har også installeret kontrolsystemer ved indkørsel i bycentre i italienske byer, ved amerikanske tunnelser og broer, hviderussiske og portugisiske motorveje samt vejsystemer i Australien og New Zealand.

I Europa arbejdes der med et par trafikkorridorer med betalingssystemer – bl.a. mellem Holland og Østrig og mellem Polen og Grækenland – kaldet TEN-T, Trans-European Transport Networks). Otte medlemslande arbejder sammen om at finde ud af, om det kun skal omfatte lastbiler eller både lastbiler og personbiler.

Mange løsninger
For personbiler kunne det udvikles til at være en tidsbegrænset betaling – som ville svare til motorvejsmærkater i bl.a. Østrig og Schweiz. Det kan også ske som med lastbiler – med portaler eller betalingsstationer, hvor passager registreres elektronisk gennem montering af en OBU i alle køretøjer.

I øvrigt har OECD i sin rapport fra 2013 anbefalet, at Roadpricing-systemer fra bl.a. Kapsch skulle bruges til at udvide betalingen kun fra lastbiler til også at omfatte personbiler. Eventuelt justeret, så det er dyrere at køre i myldretiden. Det ville anspore mange mennesker til at vælge kollektiv transport, mener OECD.

Smart Mobility
Hos Kapsch har man også en fælles løsning for infrastruktur – alt sammen med hjælp af Smart Mobility.

”Her kan mobiltelefonen (i stedet for en OBU-løsningen) både bruges til betalingsafgift, til betaling af bus inklusive vejledning, betalig for delebil, kørselsvejledning til ledig p-plads, p-betaling og advarsel for veje med restriktiv adgang. Alt sammen i én mobil og én regning. En vigtig udvikling, når flere og flere vil bo i byerne,” siger Wolfgang Fleischer, International Coordination, Kapsch TrafficCom.

Ifølge ”Smart Cities, Pike Research Report” vil der de næste 10 år blive anvendt 10 mia. Dollars på teknologier for at støtte ”Smart City” løsninger i verden.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk