Af Finn Bruun

Nationale færgeruter er nu ikke længere omfattet af de internationale regler for terrorsikring. Flere lempelser er på vej.

Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, Forsvaret og PET har afgjort, at der ikke er risikomæssige forhold, der gør det nødvendigt at sikre passager- og lastskibe, som overvejende sejler i national fart.

Det betyder konkret, at en række danske havne, der betjener de nationale færgeruter, slipper for krav om adgangskontrol og overvågning.

Bedre konkurreneforhold
Samtidig vurderer myndighederne, at lempelsen vil fjerne konkurrenceskævheder imellem transportformer.

– Efter 10 år med krav til terrorsikring af havne er tiden kommet til at se på fornuften i reglerne. National skibsfart er et første skridt. Der er også plads til mere sund fornuft og bevidsthedstræning i kravene til havne, der modtager international skibsfart. At der siden 2003 er brugt over 1 mia. kr. på terrorsikring af havne er ikke sund fornuft, lyder det fra Danske Havne.

Anbefalinger klar næste år
En arbejdsgruppe under Kystdirektoratet har siden november 2012 arbejdet på at evaluere de danske regler for at finde bedre og billigere løsninger, og forventninger er yderligere lempelser, når arbejdsgruppen fremlægger resultatet og anbefalingerne for transportministeren i begyndelsen af 2014.

Arbejdet har stor værdi for de danske erhvervshavne, vurderer havnenes organisation.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk