Efter et par måneders tovtrækkeri og massivt pres fra transportbranchen har politikere og myndigheder besindet sig. Så nu bliver tolerancegrænsen for totalvægt forhøjet fra tre- til seks procent, som er mere rimelig.

Justitsministeriet sender snart en ny cirkulæreskrivelse i høring, hvor den gældende tolerancegrænse forhøjes fra 3,0 procent til en tolerancegrænse på 6,0 pct. – dog maksimalt to tons.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Karen Hækkerup til Folketingets Retsudvalg på et spørgsmål stillet af MF Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Regel indført uden begrundelse
Siden 1. marts har den gældende tolerancegrænse været 3,0 pct. – dog maks. 1.500 kg – indført uden nærmere begrundelse.

”Jeg er meget tilfreds med både Justitsministeriets og Transportministeriets lydhørhed og imødekommenhed i denne sag,” siger Erik Østergaard, administrerende direktør i Dansk Transport og Logistik, DTL, som har kæmpet særlig hårdt for at få en rimeligere grænse.

”Det har været et rodet forløb, hvor tolerancegrænsen blev ændret, inden totalvægten blev øget – og hvor tolerancegrænsen blev sat dramatisk ned. Så vi har arbejdet benhårdt på at lande dette resultat,” siger Erik Østergaard.

Alvorlig udfordring
Af svaret til Retsudvalget fremgår samtidig, at DTL på et møde mellem justitsministeren og repræsentanter for DTL den 12. marts 2014 oplyste, at ministeriets fastsatte lavere tolerancetærskel vedrørende totalvægt for tunge køretøjer udgjorde en alvorlig udfordring for vognmandsbranchen.

Det skyldes bl.a., at såvel lastvognes som læssemaskiners vægtindikatorer er upræcise.
På mødet lovede Justitsministeriet, at ministeriet gerne vil indgå i en dialog med DTL om den rejste problemstilling.

Det fremgår også af svaret, at Justitsministeriet til brug for dialogen med DTL og besvarelsen af spørgsmålet fra MF Karina Lorentzen har indhentet udtalelser fra Rigspolitiet og Transportministeriet.

Bedre trafiksikkerhed
Transportministeriet oplyser i sin udtalelse, at erhvervet har foreslået, at tolerancegrænsen for totalvægten for køretøjer over 3.500 kg ændres til 5 pct. (i praksis 5,9 pct.) dog maks. 2.000 kg, og at Transportministeriet kan støtte dette forslag.

Det imødekommer nemlig ønsket om at beskytte broer ved en eventuel ændring af den godkendte totalvægt for 7-akslede vogntog fra 54 til 56 ton. Samtidig reducerer det vejslid og bidrager til en bedre trafiksikkerhed.

I svaret konkluderer Justitsministeriet, at de ud fra Transportministeriets begrundelser er indstillet på at følge Transportministeriets anbefaling om fastsættelsen af tolerancetærsklen i forhold til tiltalerejsning for overtrædelse af reglerne om totalvægt for køretøjer over 3.500 kg.

Justitsministeriet finder dog, at procentsatsen af “ordensmæssige grunde” bør fastsættes til 6,0 pct. frem for 5 pct. (i praksis 5,9 pct.).

Kan fremme indførelse af 56 ton
Hermed er vejen også banet for, at den såkaldt grønne forligskreds (alle Folketingets transportordførere undtagen Enhedslisten) får taget stilling til at hæve totalvægten for 7-akslede vogntog fra 54 til 56 ton.

DTL ser frem til, at både forhøjelsen af totalvægten til 56 ton og de opjusterede tolerancegrænser på 6,0 pct. dog maksimalt 2.000 kg vil træde i kraft snarest:

”Det her viser, at det betaler sig at argumentere sagligt og vedholdende over for politikerne og myndighederne. Det viser også, at det ikke er ligegyldigt, om der er organisationer som DTL til at kæmpe for vognmændenes interesser. Jeg ser dette som en stor og vigtig erhvervspolitisk sejr,” siger Erik Østergaard.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk