Det kan være svært at finde rundt i de mange love og bestemmelser, der hører til kørsel med trailer.

Vi har med hjælp fra bl.a. politiet forsøgt at ridse op, hvad man skal forholde sig til.
Som hovedpunkt skal man nemlig anvende tachograf (kontrolapparat) i varebilen, hvis den samlede vogntogsvægt overstiger 3.500 kg. Det fremgår af regler om køre- hviletidsbestemmelser.

Det skal også understreges, at det er i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, at køre- og hviletidsreglerne kan være gældende. Rent privat kørsel er ikke omfattet.

Der er undtagelser
Men – der er også regler om undtagelser, som eksempelvis entreprenører kan benytte sig af, når de trækker afsted med en stor kassevogn eller firehjulstrækker plus en 3,5 tons trailer med en minilæsser på ladet. Men reglerne gælder faktisk også med kørsel uden godset. Det handler om den tilladte totalvægt – ikke vogntogets aktuelle vægt.

Undtagelsen gælder på vogntog på op til 7,5 tons – ”til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter under udførelsen af sit erhverv. Disse køreøjer må kun benyttes indenfor en radius af 50 km. fra virksomhedens hjemsted – og på den betingelse af, at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet.”

Dette fremgår af ”Vejledning om udtagelser fra køre- og hviletidsordningen” – og fortolkningerne fra Justitsministeriet har været gældende fra 1. januar 2008.

Kik på registreringsattesten
Køretøjernes tilladte totalvægte kan ses på deres registreringsattester. Er vogntoget tungere end de 7,5 tons, gælder undtagelserne ikke. Og har man en chauffør til at køre materialerne for én, så gælder undtagelserne heller ikke.

”Disse regler har intet med de andre bestemmelser for trailer-kørsel at gøre – eksempelvis kørekort-bestemmelserne,” siger politiassistent Peter Hartmann fra politiets Tungvognscenter Øst i Greve.
Han medgiver, at reglerne kan være svære at holde styr på, fordi der er så mange forskellige områder, det drejer sig om.

”Målgruppen er her ikke mindst håndværkere og små entreprenører, men det må også overvejes, om kørslen kræver tilladelse til godstransport for fremmet regning – når man udfører transporten for andre virksomheder – (red: ifølge reglerne om godskørsel), hvis det er dette, der udføres,” siger Peter Hartmann.

Kørekortreglerne
Når det gælder kørekortbestemmelserne, handler det om retten til at køre med et bestemt vogntog. Har man et almindeligt B-kørekort, må bil og trailer heller ikke veje mere end 3.500 kg. sammenlagt. Men traileren må enten ikke veje mere end 750 kg. – eller også må traileren gerne veje mere end 750 kg, hvis vogntogets samlede vægt ikke overstiger 3.500 kg.

Har man et B+ kørekort må man køre et vogntog, der er tungere end 3.500 kg – men ikke er tungere end 4.250 kg.

Har man kørekort fra før 1. maj 2009, kan man fastsætte vogntogets samlede tilladte totalvægt og trailerens tilladte totalvægt på baggrund af bilens tilladte totalvægt og den eventuelt lavere fastsatte totalvægt for traileren (koblingsvægten) – som også kan ses i registreringsattesten. 

B/E kørekort høj vogntogsvægt
Et B/E kørekort giver mulighed for at køre med en bil på op til 3500 kg tilladt totalvægt, og med en påhængsvogn tilkoblet på 3500 kg tilladt totalvægt, dvs. en samlet vogntogsvægt på op til 7.000 kg tilladt totalvægt.

Det er noget, som bl.a. mange ejere af bådtrailere og hestetrailere skal være opmærksom på. Totalvægte på bil og trailer fremgår af køretøjernes registreringsattester.

Har man behov for at køre med større vogntog end de nævnte, skal man have kørekort til lille lastbil (op til 7.500 kg.) eller lastbil med stort påhængskøretøj (henholdsvis C1/E og C/E). Lastbiler har i øvrigt altid tachograf/kontrolapparat.

Fem pct. af totalvægten
Den vægt, som traileren hviler på bilen med, bør være ca. 50 kg. eller fem pct. af trailerens totalvægt, og må aldrig være negativ. Dette koblingstryk må ikke overstige den tilladte belastning på bil eller trailers kobling – eller de tilladte kugletryk for bilen. Tallene kan ses på vægttavler, og kugletrykket kan man læse om i bilens instruktionsbog.

Endelig er der hastighedsgrænserne for varebiler og personbiler med trailer: På motorveje 80 km/t, udenfor byzone max 70 km/t. De 50 km/t i byzone skal som hovedregel altid respekteres, med mindre skiltningen siger noget andet.

Det er dog kun køretøjer over 3.500 kg med registreringspligtigt påhængskøretøj (lastbil med påhængsvogn) som er begrænset til 50 km/t i tættere bebygget område.


Kilder: Politiet (www.politi.dk/borgerservice), Brenderup Trailer (info.dk@brenderupgroup.com), Rådet for Sikker Trafik (info@sikkertrafik.dk), Nye Regler 2013 (www.jktrailerkort.dk).  

Fakta trailer:
Fartskriver (tachograf) er lovpligtigt ved erhvervskørsel, hvis man kører med vogntogsvægt over 3.500 kg.

Undtagelse gælder for vogntog op til 7,5 tons, hvis man kører med eget gods i en radius på max. 50 km. fra ens firmaadresse.

Det handler om den tilladte totalvægt for vogntoget – ikke dets aktuelle vægt. Køretøjernes tilladte totalvægte kan ses på deres registreringsattester.

Har man kun en B-kørekort, må bil og trailer ikke veje mere end 3.500 kg. sammenlagt. Traileren må enten ikke veje mere end 750 kg. – eller må veje mere end 750 kg, hvis vogntogets samlede vægt ikke overstiger 3.500 kg.

Med et B+ kørekort må man køre et vogntog, der er tungere end 3.500 kg – men ikke er tungere end 4.250 kg.

Med et B/E kørekort må man køre med en bil på op til 3500 kg tilladt totalvægt. Eller med et vogntog på 7.000 kg. tilladt totalvægt – med en påhængsvogn tilkoblet på 3500 kg tilladt totalvægt.

Skal totalvægten være større, kræves kørekort til lille lastbil (op til 7.500 kg.) eller lastbil med stort påhængskøretøj (henholdsvis C1/E og C/E kørekort).

Den vægt, som traileren hviler på bilen med, bør være ca. 50 kg. eller fem pct. af trailerens totalvægt, og må aldrig være negativ.

Hastighedsgrænserne for varebiler og personbiler med trailer: På motorveje 80 km/t, udenfor byzone max 70 km/t.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk