Nu kan en dansk vognmand spare mange penge ved at køre gennem Tyskland.
For den tyske forbundsregering har netop godkendt den tyske transportminister Alexander Dobrindts forslag om nye, lavere vejafgiftssatser for lastbiler, også kaldet Maut, fra næste årsskifte.

”Generelt kommer satserne nemlig til at ligge lavere end nu, og det betyder noget på bundlinjen for danske vognmænd,” siger økonom Morten Pernø fra organisationen DTL, Dansk Transport og Logistik.

Men den tyske regeringen er ikke pludselig kommet i gavehumør. For der er nemlig grænser for, hvor mange penge, der må indkasseres.

Nu kommer person- og varebiler
Forklaringen er, at  personbiler og varebiler også snart skal til at betale Maut – og efter EU’s regler må gebyrer, der opkræves, i gennemsnit kun modsvare omkostningerne til drift, vedligeholdelse og udbygning af vejnettet. Og når almindelige biler kommer med i ordningen, stiger betalingerne kraftigt.

Derfor bliver taksterne vurderet og reguleret og i marts måned  fremlagt regeringen – og de er nu godkendt, da regeringen mener, at afgifterne kan overholde EU-reglerne, som det hedder i en pressemeddelelse fra det tyske transportministerium.

De nye satser betyder, at de danske vognmandsvirksomheder, der kører i eller igennem Tyskland, ifølge DTL’s beregninger samlet set kan opnå en besparelse på mellem 4,1- og 6,2 mio. kr. om året i forhold til de gamle takster – alt afhængig af, om der køres med tre- eller fireakslede Euro 6 lastbiler.

34,5 mio. km
”Tallene kommer frem, når man regner med, at trafikarbejdet i Tyskland for de dansk indregistrerede lastbiler over 6 tons i 2013 samlet set lå på omkring 34,5 mio. km.  målt uden de ture, der går ind i Danmark,” siger DTL’s økonom Morten Pernø.

For danske vognmænd er det interessant, at taksterne generelt sænkes, og at de mest miljøvenlige Euro 6-lastbiler nu får sin egen maut-beskatningsklasse.

Selvom der sker en generel sænkning af takstniveauet, vil det dog fortsat være væsentligt dyrere at køre på de tyske veje med ældre lastbilmotorer end nye Euro 6 motorer – målt efter Euro-normen.

Godt for vognmænd – og miljøet
Og nedsættelserne kommer både vognmænd og miljøet til gode, mener han.

”Det vil være en tiltrængt hjælp til bundlinjen for den del af de danske vognmænd, som har Tyskland som marked og transitland, da der kommer lidt mere luft i dækningsbidraget, når omkostningsbyrden reduceres. Lettelserne vil kunne medvirke til yderligere at stimulere virksomhedernes lyst til at forny flåden til den seneste miljøstandard og dermed bidrage til en positiv udvikling i vejgodstransportens bidrag til færre udledninger af skadelige stoffer,” siger Morten Pernø.

Om lettelserne så er en tilstrækkelig hjælp for de danske lastbilers samlede konkurrenceevne afhænger af, om de danske vognmandsvirksomheders udenlandske konkurrenter har så opdateret materiel, at de får samme gavn af afgiftslempelserne, mener DTL-økonomen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk