Skatteministeriet erkender nu, at der er et smuthul i loven om vejbenyttelsesafgift, så udenlandske lastbiler ikke kan strafbelægges første gang, de overtræder loven ved ikke at have betalt.

Det fremgår af et svar fra justitsministeren til Folketingets Retsudvalg, der stillede spørgsmål på initiativ af Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Han undrede sig over, at politiet ikke kan give bøder for manglende betaling af vejbenyttelsesafgift, før der er sket såkaldte ”gentagne overtrædelser”.

Hullet blev opdaget på møder mellem Rigspolitiet og SKAT om kontrollen af afgiften i januar måned.

Sanktionsmulighed genindføres
”Skatteministeriet vil snarest muligt fremsætte et lovforslag, der genindfører den bortfaldne sanktionsmulighed i lov om afgift af vejbenyttelse”, lyder det nu i svaret til Folketinget.

Adm. direktør Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik (DTL), er tilfreds med konsekvensen af års laden stå til på kontrolområdet:

”Det siger sig selv, at politiet har haft elendige betingelser for at håndhæve afgiftspligten effektivt. Dog kan det undre, at man ikke noget før har taget den nødvendige dialog mellem myndighederne for at få rettet op på tingene. Forhåbentlig kan den fornødne hjemmel indføres inden sommerferien”.

Aldrig en første gang
DTL-direktøren henviser til, at politiet ikke har haft noget register for rene konstateringer, hvor der ikke rejses sigtelse. Dermed bliver der aldrig en ”første gang”, og udlændingen har kunnet køre ubekymret videre.

Skatteministeriets forklaring på hullet i lovgivningen er, at indtil 30. september 2008 skulle lastbilerne medbringe et papirbevis under kørslen som bevis for afgiftsbetaling, og politiet kunne straffe med bøde på stedet for manglende papirbevis.

Fejl i over fem år
Med virkning fra 1. oktober 2008 blev afgiftsbetalingen imidlertid digitaliseret. Papirbeviset blev afskaffet og erstattet af en fælles central registrering af betalt afgift. Samtidig afskaffedes straffebestemmelsen for manglende papirbevis, uden der blev indført en ny straffebestemmelse for kørsel uden betaling af vejafgift.

Det er DTL’s vurdering, at manglende betaling af vejbenyttelsesafgift betyder, at staten potentielt unddrages mellem 10 og 20 mio. kroner årligt i provenu, og at danske vognmænd dermed presses yderligere i den hårde konkurrence med udenlandske vognmænd.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk