Den danske fortolkning af cabotageregler, som EU Kommissionen har stævnet os for, støttes nu af EU-Domstolens generaladvokat.

Danmark er blevet stævnet af EU-Kommissionen på grund af den danske fortolkning af cabotageregler, hvor cabotagekørsel kan bestå af enten flere læssesteder eller flere lossesteder, men ikke begge dele. Den danske fortolkning støttes nu af EU-Domstolens generaladvokat.

I en sag ved EU-Domstolen mellem EU-Kommissionen og Danmark sagsøges Danmark for ikke at have opfyldt forpligtelser i henhold til EU’s regler om cabotage.

Den danske fortolkning

I den danske fortolkning må cabotagekørsel indeholde flere læssesteder eller flere lossesteder, men ikke begge dele. Kommissionen mener, at den danske fortolkning begrænser muligheden for transport, men EU-Domstolens generaladvokat har i dag meldt ud, at Danmark bør frifindes, da EU-reglerne er uklare.

ITD – Brancheorganisationen For Den Danske Vejgodstransport – mener, at der er behov for en ny definition af cabotage.

Til skade for erhvervet

”Den nuværende definition af cabotage med et tur-begreb har givet anledning til forskellige fortolkninger i EU-medlemslandene til skade for vores erhverv. Det er den danske sag et eksempel på. Vi skal have en helt ny definition af cabotage, og det arbejdes der på i øjeblikket i forbindelse med EU’s vejpakke,” siger Karen Roiy, public affairs chef i ITD.

Kommissionens seneste forslag til cabotageregler løser udfordringen med den uklare cabotagedefinition. Forslaget fjerner fokus fra cabotageture og ser i stedet på en afgrænset periode for tilladt cabotage med ubegrænsede antal ture.

Skal omfattes af udstationering

ITD støtter det forslag, som EU-Kommissionen er kommet med som en del af vejpakken – dog udelukkende under den forudsætning, at cabotage omfattes af udstationering, samt at kontrollen med cabotage samtidig øges betragteligt.

”ITD støtter fælles europæiske regler, som er klare og kontrollerbare. Vi opfordrer derfor kraftigt danske politikere og organisationer til nu at rette al fokus mod EU og sammen kæmpe for fælles EU-regler, der vil være til gavn for de danske virksomheder og for væksten i Danmark,” siger Karen Roiy.
 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk