Dansk erhvervsliv har virkelig tiltro til fremtiden. Der tør satses på nyindkøb af både last- og varebiler – det viser de nyeste tal fra De Danske Bilimportører.

Salget af varebiler blev i august på 3.804 enheder, og det er årets næsthøjeste månedstal. Det er 69 pct. over juli måned, der typisk er lav og 44 pct. over samme måned sidste år. Ser man på år til dato ligger varebilssalget med 25.156 enheder på 21,5 pct. over sidste og således en fortsat stigende tendens i markedet.
 
Jævn stigende efterspørgsel
Lastbilerne viser generelt ligeledes fine salgstal, men ikke så markante stigninger som for varebiler. Der har været en jævn stigende efterspørgsel gennem de seneste par år. August endte på 386 enheder, hvilket er 18 pct. over julis 327 lastbiler og cirka otte pct. over august 2015.

For årets første otte måneder ligger salget på 3.285 enheder, hvilket er cirka syv pct. over den tilsvarende periode i 2015.

Samlet set ligger salget for vare- og lastbiler i 2016 efter august på 28.441 enheder, hvilket er cirka 20 pct. over sidste års 23.776 enheder.

Samfundsøkonomien
”Salget af kommercielle biler, varebilssalget i særdeleshed, er meget tilfredsstillende, og branchen har grund til at glæde sig over det, men det er også en god indikator for aktivitetsniveauet og dermed samfundsøkonomien,” siger Gunni Mikkelsen, adm. direktør hos De Danske Bilimportører, DBI.

August i år kan i nogen grad være påvirket af, at der den 1. september trådte nye emissionsregler i kraft, således skal varebiler (kategori 2+3) nu have Euro6 motorer, hvilket typisk gør varebilerne lidt dyrere, hvilket kan have øget interessen for dels at få solgt ud af lageret, dels at få anskaffet en lidt billigere Euro5 varebil. Der har generelt set gennem hele året været en stor efterspørgsel på varebiler.

Øget bussalg
De mindre varebiler (op til 2.500 kg totalvægt og 50 pct. afgift) udgjorde med 1.222 enheder ca. 32 pct. af de solgte varebiler. De øvrige varebiler fordeler sig med 1.881 enheder i segmentet 2.501-3.499 kg. totalvægt, mens 700 enheder blev leveret på kørekortets maksimale 3.5 ton.

Andelen af varebiler over 2.500 kg totalvægt er lidt større end sædvanligt og formodentlig påvirket af de nye euro6 krav fra september. 2.543 varebiler, svarende til ca. 10 pct. er i år blevet leveret til private.

Bussalget blev i august på 83 busser og i årets otte måneder er der solgt 412 busser, betydeligt over samme periode sidste år på 255. Bussalget er dog karakteriseret ved få større ordrer og dermed ikke altid sammenlignelig måned for måned, men mest på årsbasis, oplyser DBI.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk