Fra den første juli næste år vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven.
Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Hvilke krav, der gælder for den enkelte, afhænger af, om man kører ”firmakørsel” eller ”godskørsel for fremmed regning” i varebil.

Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal fra den første juli 2019 registeres hos Motorstyrelsen.

Egen transport

Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet.

Der er også tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation.

Kørsel mod betaling

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

Fra den første juli 2019 er der nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning i varebil.

Færdselsstyrelsen har oprettet hjemmesiden Varebilskrav.dk, som beskriver de nye regler og giver svar på de spørgsmål, som varebilsvognmænd og -chauffører måtte have i forbindelse med de nye regler.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk