”I 2017 skal der fortsat kæmpes for de helt overordnede og generelle rammebetingelser for transporterhvervet, herunder muligheder for at overføre nogle af de attraktive betingelser, som Det Blå Danmark – søfarten – nyder godt af, til landevejen. Lignende modeller for godstransporten på landjorden står højt på ønskesedlen.”

Det udtaler  Formanden for DTL – Danske Vognmænd – Martin Danielsen, i en Nytårsudtalelse.

DTL kommer naturligvis, siger han,  fortsat at føre an i bekæmpelsen af den ulige konkurrence, som de private aktører i transportmarkedet udsættes for af offentlige og offentligt ejede virksomheder.

Varebiler skal ikke glemmes
Han lover, at DTL vil følge op på spørgsmålet om tilladelseskrav for varebiler, der kører godskørsel for fremmed regning.

”Vi kan ikke leve med unfair konkurrence, brug af illegal arbejdskraft, omgåelse af SKAT, socialt bedrageri – for så skader det alle de vognmænd, der kører efter reglerne og betaler enhver sit. Dette hænger nøje sammen med bekæmpelsen af social dumping – herunder de kommende EU-initiativer for vejtransporten.”

Martin Danielsen understreger, at det også her gælder, at den bane, der spilles på, må være ens for alle.

Social dumpning
”Vi vil arbejde for enighed om det nedbrydende, vækstødelæggende og destabiliserende i, at dem der omgår reglerne, belønnes. De midler til bekæmpelse af social dumping, som efter vedholdende pres fra DTL blev vedtaget i finansloven for 2017, vil vi sikre bliver brugt fornuftigt til sidste krone.”

I 2016 kom resultatet af flere års arbejde med en miljøhåndbog, hvor DTL har bidraget betragteligt. Flere kunder kræver dokumenteret og målbart miljøarbejde hos transportleddet.

”I DTL er vi oprigtig optaget af, hvordan vi når i mål med de markante danske og internationale klimamål på transportområdet. Transportbranchen er den komponent i erhvervslivet, der binder de andre sektorer, fx landbrug, industri, affald, fødevarer osv. sammen. Kan vi gøre det – med lavere brændstofudgifter og mindre CO2-udslip til følge – så gør vi det.”

Øget lastekapacitet
Derfor mener han, at der er grund til at fortsætte arbejdet med at sikre øget lastekapacitet for lastbiler og bedre udnyttelse af vejinfrastrukturen og investeringer deri.

”2016 blev ikke et godt år med hensyn til højresvingsulykker. I skrivende stund er der 7 dræbte. Jeg vil derfor også gerne bruge anledningen her til at slå et slag for, at vi i vores virksomheder og i DTL-virksomhederne gør en ekstra indsats for, at 2017 bliver et år med færre skader, færre ulykker, færre tragedier. DTL centralt vil fortsætte sin markante indsats med at sætte fokus på udfordringerne, både i egne rækker og i det øvrige trafikale billede,” siger Martin Danielsen.

Øget sikkerhed
Sikkerhed og lastbiler fik også en ny betydning i 2016, hvor der både i Frankrig og i Tyskland blev brugt lastbiler til at udøve terror. Vi kan ikke gardere os mod alle tænkelige scenarier, og vi kan alligevel ikke sætte os ind i alle de syge tanker, der kan gå gennem hovedet på sådanne mennesker.

Men det er svært ikke at blive påvirket, når de tragiske nyheder og de sørgelige billeder kommer på skærmen, og lastbilen pludselig står som redskabet i så grusom en udåd. Vi må forberede os på, at heller ikke vort erhverv vil gå ram forbi terrorens væsen i fremtiden. Men vi vil som altid udføre vores arbejde til samfundets bedste.

 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk