Af Finn Bruun

Selv om søfarten stort spiller en lille rolle i idekataloget fra regeringens tværministerielle klima-arbejdsgruppe, ser havnene havmøller og skifte fra vej til sø som oplagte emner

Således er servicering af havvindmøller et af de foreslåede ”virkemidler”, der opleves som et klart plus for havnene: Den foreslåede 200 MW kystnære havvindmølle-park fra 2016 byder på en hel stribe havnerelaterede opgaver.

Men også på det generelle CO2-område ser Danske Havne en oplagt opgave i form af overflytning af gods fra landevej til sø.

CO2 reduktion
“Man kan man med fordel beregne, hvad det vil betyde af CO2 reduktion med ”virkemidlet” nærskibstrafik og søtransport. Eksempelvis at medtænke søtransport i den tilskuds- og certificeringsordning, der er foreslået mellem kommuner og virksomheder: ”Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport”, lyder det fra organisationen Danske Havne.

Her påpeger man, at øget transport af gods til søs er den mest miljøvenlige transportform.

– Det er ikke en dyr løsning, og det vil reducere Danmarks CO2 udledning kraftigt samtidig med, at dagligvarer og andet vil nå frem til tiden uden at belaste vejnettet, fremhæver havnene og kalder søfart er en smart løsning i arbejdet på at gennemføre en CO2-reduktion. 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk