I den seneste vinter var der mange tilfælde, hvor ambulancer og brandbiler blev kraftigt sinket og kørte fast i vintervejret – og det kan jo få alvorlige konsekvenser.

Derfor demonstrerer VBG Group sit automatiske snekædesystem, Onspot, når Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) afholder fagmesse i forbindelse med årsmødet i Aalborg onsdag, torsdag og fredag i denne uge.

”Når virksomheder investerer i automatiske snekæder til deres køretøjer, er det et spørgsmål om leveringssikkerhed og økonomi i lige så høj grad som trafiksikkerhed; men for ambulancer og brandbiler er fremkommelighed i sagens natur endnu vigtigere. Her kan det betyde forskel på liv og død at undgå forsinkelser. Derfor er Onspot særlig relevant for brand- og redningskøretøjer – og derfor har vi valgt at demonstrere snekædernes  funktionalitet på messen i Aalborg, siger salgskonsulent Lars Andersen fra VBG Group.

OnSpot til brandbiler
VBG leverer Onspot til både danske og udenlandske opbyggere af brandbiler og ambulancer.

De seneste hårde vintre har givet sig udslag i flere trafikale problemer i vintersæsonen – både i form af ulykker og fastkørsler.

I Sverige er det derfor blevet lovpligtigt at køre med vinterdæk eller snekæder fra 1. december til 31. marts, så snart vejene er dækket af den mindste smule sne, is, sjap eller frost. Siden årsskiftet har kravet også omfattet køretøjer over 3,5 ton, hvilket berører de tusinder af danske lastbiler, som færdes på den anden side af Øresund.

Også varebiler fra 3,5 tons
Onspot fås både til lastvogne og til lettere køretøjer fra 3500 kg. Systemet aktiveres ved tryk på en knap i førerhuset og forbedrer omgående vejgrebet i vinterføret. Dermed får chaufføren mulighed for at forebygge ulykker, så snart de dårlige vejforhold konstateres.

”Systemet kan til- og frakobles ved hastigheder på op til 50 km/t. Ved aktivering svinger Onspots arme ud, og kæderne slynges ind under de trækkende hjul. Derved opnås øjeblikkeligt vejgreb, der reducerer risikoen for glatføreulykker og fastkørsler. Onspot forbedrer bremselængde, acceleration og trækkraft med op til 30 pct, siger Lars Andersen.

Hos VBG betragtes Onspot i stigende grad som en driftsøkonomisk investering.

”Tilbagemeldinger fra brugere viser, at man mere end halverer behovet for vejhjælp i vintervejret – og en af brugerne har beregnet, at investeringen i et fuldt monteret Onspot-system tilbagebetales blot ved at undgå fem fastkørsler, hvor chaufføren ikke selv kan få køretøjet fri. Tilbagebetalingstiden i hårdt vintervejr kan for hans virksomhed være helt ned til en uge, siger Lars Andersen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk