Volvo Trucks har underskrevet en hensigtserklæring om at levere 1.000 elektriske lastbiler frem til 2030 til den schweiziske koncern Holcim – én af verdens største udbydere af byggeløsninger inden for bygninger, anlæg og infrastruktur.

Handlen er den hidtil største kommercielle ordre på Volvos elektriske lastbiler, og de første 130 FH- og FM Electric lastbiler vil blive leveret i år og i 2024 i bl.a. Frankrig, Tyskland, Schweiz og Storbritannien.

Holcim og dens entreprenører er blevet enige med Volvo Trucks om planlægning af udbredelsen af 1.000 elektriske Volvo-lastbiler på tværs af Holcims aktiviteter i Europa. Aftalen er et resultat af et bredt partnerskab mellem Holcim og Volvo Group.

Langsigtet samarbejde

“Langsigtet samarbejde og en stærk forpligtelse til virkelig at gøre en forskel er afgørende for at gøre store CO2-reduktioner til virkelighed,” siger Martin Lundstedt, præsident & CEO for Volvo Group.

Ved at erstatte 1.000 eksisterende Volvo FH-diesel-lastbiler med Volvo FH Electric lastbiler, der oplades med grøn elektricitet, kan CO2-udledningen ved kørsel på tilsvarende ruter reduceres med op til 50.000 tons CO2 årligt.

30 procent af flåden

“Den grønne omstilling mod nul-udledning af CO2 kræver samarbejde på tværs af værdikæderne. Vi er glade for at samarbejde med Volvo om at opnå vores mål – at vi inden 2030 vil at have 30 procent elektrificerede lastbiler i vores flåde i vores europæiske logistikoperationer,” siger Jan Jenisch, bestyrelsesformand og adm. direktør for Holcim.

Begge virksomheder har forpligtet sig i henhold til initiativet for videnskabeligt baserede målsætninger SBTi, der driver ambitiøs klimaindsats i den private sektor, og begge virksomheder er også stiftende medlemmer af First Movers Coalition, FMC.

Fakta – SBTi:
Science-based Targets-initiativet (SBTi) driver ambitiøs klimaindsats i den private sektor ved at sætte organisationer i stand til at opstille videnskabeligt baserede mål for klimareduktioner. Målene betragtes som “videnskabeligt baserede”, hvis de er i overensstemmelse med, hvad den seneste klimavidenskab siger, der er nødvendig for at opfylde Paris-aftalens mål om begrænsning af den globale opvarmning til +1,5° C over niveauet fra før industrialiseringen.

Fakta – FMC:
FMC (First Movers Coalition) er en koalition af virksomheder, der bruger deres købekraft til at skabe tidlige markeder for innovative, rene teknologier på tværs af otte forskellige sektorer, hvorfra det er svært at reducere CO2-udledningen.

Fakta – Holcim:
Holcim er en global virksomhed inden for bæredygtige byggeløsninger med hovedkontor i Schweiz. Virksomheden opererer i mere end 60 lande og har ca. 60.000 medarbejdere.
_
Fakta – Volvo Trucks EFC:
CO2-reduktionen på op til 50.000 tons årligt er baseret på beregninger ved hjælp af Volvo Trucks “Environmental Footprint Calculator,” der sammenligner CO2-udledningen ved en årlig kørestrækning på 80.000 km for en lastbil med en vogntogsvægt på 44 tons og forudsætter, at dieselbrændstoffet er iblandet 7 % biodiesel, og at lastbilen opnår et gennemsnitligt brændstofforbrug på 23 liter/100 km (4,35 km/liter).

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk