Det er frustrerende for de fleste bilister at sidde fast i timevis i køer på en motorvej efter trafikuheld – men det er også dyrt i tabt arbejdsfortjeneste. Det gælder i første række chauffører i last- og varebiler, der måske ikke når de ture, de havde forventet – og det er dyrt for både virksomheder og for samfundet.

For at afhjælpe disse problemer, har Vejdirektoratet i samarbejde med tolv kommuner og politiet derfor nu etableret 19 omkørselsruter rundt i landet. På disse steder vil det være muligt at aktivere en omkørsel, og lede trafikken uden om uheld på motorvejen. Systemet kendes også fra de tyske motorveje.

Udenom ulykkesstedet
“Vi vil gerne begrænse de situationer, hvor folk holder unødigt stille i kø på motorvejen på grund af uheld. Det er irriterende og det er rigtig dyrt for samfundet. Med omkørselsruter leder vi trafikanterne af motorvejen, udenom ulykkesstedet og tilbage på motorvejen. Og selv om man kommer på en lille omvej, så bliver forsinkelsen meget mindre. Kort sagt så bliver omvejen en genvej,” siger Charlotte Vithen, områdechef i Vejdirektoratet.

Omkørselsruterne er en udbygning af samarbejdet mellem politi, kommuner og Vejdirektoratet for at skabe endnu mere optimale forhold for trafikanter. Indtil videre samarbejdes der også omkring planlægning og koordinering af vejarbejder og trafikinformation.

“Vi ser frem til at være med til at afprøve konceptet med omkørselsruter, og vi forventer, at det vil kunne føre til færre køer,” siger Frank Mathiesen, Rigspolitiet.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk