Motorstyrelsen skruer nu bissen på overfor virksomheder, der anvender varebiler på gule plader ulovligt.

For alt for mange bruger disse varebiler til privat transport. Og helt sikkert flere end der hidtil er gået i fælden ved kontroller på landevejene.

Det drejer sig om 200 kontrolsager, som Motorstyrelsen p.t. behandler årligt i forbindelse med overtrædelse af reglerne for anvendelse af varebiler.

Det var måske en god idé at holde reglerne, for hvis man overtræder reglerne, skal man betale privatbenyttelsesafgift op til tre år tilbage i tiden.

Målrettet indsats

”Vores kontroller viser, at mange virksomheder ikke overholder reglerne for brug af varebiler. Derfor iværksætter vi nu en målrettet indsats til virksomhederne med et vejledningsmateriale om, hvad der er erhvervsmæssig og privat kørsel”, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

67.000 virksomheder i Danmark modtager i denne tid derfor en vejledning om anvendelse af varebiler – for at gøre en ekstra indsats for at styrke regelefterlevelsen blandt ejere og brugere af virksomhedsbiler på gule plader.

De fleste ved nok, at gulpladebiler, der er registreret til erhvervsmæssig kørsel, som udgangspunkt ikke må bruges privat, da der ikke er betalt fuld registreringsafgift, og det er virksomheden, der har ansvaret for, hvordan dens varebiler bliver brugt.

Medarbejdere skal informeres

Derfor er det også virksomheden, der skal betale, hvis reglerne bliver overtrådt.

Af den grund opfordrer Motorstyrelsen virksomhederne til at informere deres ansatte om reglerne.

Der er ingen tvivl hos Motorstyrelsen om, at der er et stort behov for at styrke regelefterlevelsen på området.

Vejledning og kontrol

”Og det gør vi ved både at vejlede og kontrollere. Vores vejledningsindsats bliver fulgt op af kontroller, hvor vores kontrolmedarbejdere i samarbejde med politiet blandt andet vinker varebiler ind til siden for at tjekke, om reglerne bliver overholdt”, siger Claus Holm.

Det fremgår således af Motorstyrelsens vejledningsmateriale, at det er tilladt at hente frokost i arbejdstiden i en varebil.

Forbudt for børn

Men det er i strid med reglerne at aflevere og hente børn i forbindelse med kørsel til og fra arbejde i en bil på gule plader.

Hvis virksomheder vil bruge gulpladebiler til private formål nogle få gange om året, kan de købe dagsbeviser i appen ”Dagsbevis” eller i Motorregistret. Der kan købes 20 dagsbeviser til den samme varebil indenfor et år.

Vælg papegøje-plader

Vil virksomheden bruge varebilen til private formål oftere end 20 gange om året, kan omregistrere  bilen, så den kan benyttes til både erhvervsmæssige og private formål. I den forbindelse skal bilen have monteret papegøjeplader, og der skal betales privatbenyttelsesafgift.

Motorstyrelsen vil fremover sende en vejledning hvert halve år til de virksomheder, der har anskaffet sig en varebil indenfor det seneste halve år. Det skal være med til at sikre, at alle er orienteret om reglerne.

Fakta Motorstyrelsen:
Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 390 medarbejdere.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk