En ophævet lukkelov og dermed særdeles fleksible åbningstider betyder aktivitet i gadebilledet med både kunder og varetransporter langt ud på aftenen. 

Men det er en stor udfordring  at holde gang i mobiliteten og i livet i byen uden at støjen bliver en for stor gene for beboerne omkring butikkerne.

”Den kollektive transport er et alternativ til biler i byerne – men man kan jo ikke køre godset ind i byerne på en Long-John budcykel. Der er regler, der skal opfyldes – men det er ikke et mål i sig selv at udfordre reglerne. Det er et mål i sig selv at udfordre den måde, man gør tingene på. 
Sådan beskriver direktør i Trafikstyrelsen Carsten Falk Hansen problemet med fremtidens distribution i byerne.

Skal løse konflikter
Styrelsen har som en af sine fineste opgaver at løse konflikter med trafik, for i dag skal transport være bæredygtig – men også økonomisk forsvarlig. 

Trafikstyrelsen har sat demonstrationsprojekter i gang, så alle fakta kan komme på bordet.  Sammen med eksperter og forskere ser man blandt andet på, hvad der kan gøres for at flytte en del af distributionen til ydertimerne – aften og nat.

Katalysator
”Man er kun så klog, som man har viden til. Vi arbejder på en samfundsplan, som ikke er isoleret i én myndighed, men i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og erhvervslivet. Vi skal være katalysatoren for at finde den bedste løsning, siger Carsten Falk Hansen.

En omlægning af distribution til ydertimer må således ikke skabe så meget støj, som undersøgelser fra Miljøstyrelsen viser, at distribution gør i dag.

Alene løsninger med at bruge rullecontainere og løftevogne med gummihjul, der gør transporten nærmest støjfri, hjælper meget – men bare det, at medarbejdere viser omtanke – og ikke taler højt med hinanden, at de ikke smækker med døre og porte, at vognmænd skifter fra bakalarmer til bakkameraer og slukke motoren og radioen på lastbilen imens, vil sikre at beboerne i lokalområdet ikke vækkes unødigt om natten.

Livstruende
For det skaber store problemer med søvnløshed, som kan være livstruende, viser undersøgelser fra Miljøstyrelsen.

”800.000 boliger er i dag belastet over den vejledende øvre støjgrænse, som om natten er 40 decibel – og 190.000 boliger er stærkt støjbelastede. Det har resulteret i flere hundrede for tidlige dødsfald efter stress og søvnløshed, fortalte Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen ved en konference, arrangeret af Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen forleden.

Mange løsninger
Hollandske målinger har vist, at støjbilledet går op til en norm på 75 decibel i gennemsnit – og over 85 decibel i de værste tilfælde.

Mest støjende er betjening af rullebure og løftevogne, der skramler over asfalt og brosten. Målene er foretaget 7,5 meter fra støjkilden.

”En løsning kan være at afskærme stedet, hvor lastbiler og varevogne lastes og losses, der kan benyttes lydabsorberende materialer på områderne omkring forretningen, på vægge, gulve og lofter. Der er forretninger, hvor køretøjer kører ind i en sluse ved forretningen – især ved supermarkeder. Så kan gennemsnitsstøjen lettere komme ned på 60 decibel, sagde Allan Jensen fra Rambøll.

Støj er et elastisk begreb.
”Vi må opstille modeller for støj for at finde en ramme at arbejde med. Men det er kompliceret. Hvad er bedste løsning, der også er bæredygtig. Hvad er værste løsning. Godset skal ikke ind på lastvognstog, men små biler fordyrer samtidig varerne, siger Carsten Falk Hansen.

En god løsning vil være at konsolidere godset – gennem samarbejde, så kapaciteten på bilerne udnyttes. Dels gennem moderne transportformer, dels gennem øget produktivitet i branchen

Urbaniseringen
Urbaniseringen, hvor flere flytter fra land til by samt en beregnet økonomisk vækst vil øge trængslen herhjemme med 100 procent i 2018, viser tal fra ITD, International Transport Danmark.  Organisationen er også med i forsøg ”24T Transport” med nat-distribution i Region Syddanmark.

”Men hvis distributionen skal fungere i ydertimerne, vil det kræve, at der er mulighed for at hente og komme af med varerne i terminaler, havne og ved forretninger. Det gælder om at gøre op med gammel praksis, men det er også vigtigt, at vognmænd kan investere langsigtet, når de skal købe nye lastbiler. sagde underdirektør Poul Bruun fra ITD ved mødet i Trafikstyrelsen.

24T Transport
”24T Transport” har seks projekter kørende i tæt samarbejde med industrien med business cases og fuld-skala projekter.

Det passer godt til det projekt om citylogistik, som Københavns Kommune efter hollandsk forbillede er i gang med – og som efterhånden kun mangler nogle private aktører. Det handler om at undgå unødvendig transport i byen gennem et stødpudelager i byens udkant, hvorfra gods og pakker køres ind i miljørigtige køretøjer – som tager emballagen med tilbage.

Mindst 150 butikker
En ordning vil kræve at 150 butikker i city melder sig – det er 10 procent af godsmængden. Det vil ifølge kommunen betyde en besparelse på 50.000 varedrop. Kommunen har bl.a. søgt Trafikstyrelsen om finansiering til et tre-års forsøg. Kommunen kan ikke støtte selv, da det vil kræve en ændret lovgivning.

Trafikstyrelsen har midler i puljer til blandt andet miljømæssige aktiviteter – men ofte er der ingen eller få ansøgninger. Således en pulje til aerodynamisk udstyr til lastbiler. Kun en enkelt vognmand sendte en ansøgning ind.

Bredt samarbejde
Af andre projekter, Trafikstyrelsen er involveret i, er forsøg med biogas til først og fremmest tunge køretøjer og busser – et forsøg, som så småt er ved at komme i gang.

Et projekt, som til gengæld er i fuld gang, er ”Distribution i Ydertimer” (DYT).

Konsulentvirksomheden ”Incentive Partners” har fået tre mio. kr. af Trafikstyrelsen til et projekt først og fremmest i forbindelse med distribution i ydertimer  i Aalborg og Aarhus med blandt andet blomster- og brøddistribution samt fragtmandskørsel, og i København blandt andet med medicinudkørsel med el-varebil, renovationskørsel med biogas samt øldistribution – med Dansk Erhverv ,DI Transport, Danske Speditører, 3F, Horesta, DTL,  City Center Foreningen og Kjøbenhavns Vognmandslaug  som samarbejdspartnere.

Fakta om nat-distribution:

Døgnåbne butikker øger støj.

Natarbejde skal ske på listesko.

Mindre støjende materiel påkrævet.

Støj om natten er livstruende.

Trafik-trængslen i 2018 er fordoblet.

Støj om natten må max. nå 40 decibel.

Støj ved nat-distribution når ofte over 85 decibel.

Støj ved nat-distribution bør holdes på 60 decibel.

24T Transport består af seks projekter.

Citylogistik kan spare 50.000 varedrop i Kbh.

DYT: Projekt med elbiler og biogaslastbiler.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk