Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken har vist en klart nedadgående tendens hen over de seneste 30-40 år.

Det årlige antal dræbte trafikanter er faldet fra et maksimum på 1.213 i 1971 til 175 i 2012 samtidig med, at trafikken er mere end fordoblet.

En effektvurderings-manual fra DTU Transport, udarbejdet for Trafikstyrelsen, gennemgår metoder til at beregne, hvordan forbedringer i køretøjsteknik vil kunne bidrage til den øgede trafiksikkerhed.

Ny teknologi redder liv
”ESC har til formål at undgå, at bilen skrider ud og kan derfor forhindre eneuheld. Eksempelvis har vi i manualen beregnet, at ESC reducerer risikoen for eneuheld med omkring 34 pct, når der er korrigeret for indflydelsen af diverse baggrundsvariable såsom førers alder, køn, køreerfaring og bilens alder og totalvægt, siger seniorforsker Inger Marie Bernhoft, DTU Transport:”

Tilsvarende beregninger af reduktion i antal uheld kan gennemføres for eksempelvis vognbaneskift-alarm eller blokeringsfri bremser (ABS), ligesom effekten af køretøjsforbedringer på uheldsalvorligheden vil kunne beregnes for eksempelvis airbag, selestrammere og antidyk-sæder, hvis formål er at mindske skadesgraden af et uheld, givet at dette finder sted.

Bilens alder vigtig
Et eksempel er betydningen af bilens alder for alvorligheden af uheld. Nyere biler har mere sikkerhedsudstyr, og det er beregnet, at køretøjer af årgang 2010 reducerer førerens risiko for at blive dræbt i uheldet med 37 pct. sammenlignet med køretøjer af årgang 2000.

Tilsvarende falder sandsynligheden for alvorlig personskade med 23 pct. og for let personskade med 13 pct., mens antallet af materielskade-uheld til gengæld stiger.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk