Fra 1. august bliver det nu muligt at køre med 56 tons totalvægt – og forsøget med modulvogntog forlænges til 2030.

Det er resultatet af en ny trafikaftale, som netop blevet indgået mellem regeringen, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Liberal Alliance.

Det er Dansk Transport og Logistik (DTL) glade for – for det er godt for danske vognmænd, der således får mere totalvægt og mere plads til modulvogntog.

Grundigt forarbejde
”Vi er meget tilfredse med den brede aftale, som styrker vejgodstransporten i Danmark yderligere. Aftalen bærer præg af et grundigt forarbejde fra Transportministeriets side og stor politisk velvilje,” siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Fra 1. august vil det nu endelig være muligt at køre med 56 ton totalvægt på syv-akslede vogntog. Det vil dog være en forudsætning, at akselafstanden forøges fra tre til fire meter mellem sidste aksel på en fire-akslet forvogn og første aksel på en tre-akslet kærre.

Kravet til akselafstanden medfører, at broerne ikke belastes mere end i dag, og at ændringen ikke vil medføre øgede udgifter for stat og kommuner. Det fremgår af aftalen.

Ændrede tolerence-grænser
Forudsætningen har været, at tolerancegrænsen for kørsel med overlæs nedsættes, hvilket som bekendt er sket fra 1. juni.

Forligsparterne ønsker at udbrede forsøgs-vejnettet til modulvogntog, hvorfor der er afsat 75 millioner kroner, så 35 delstrækninger kan indgå i modulvogntogsnettet. Forlængelsen af forsøget med modulvogntog sker for at skabe stabile rammevilkår

Parterne er samtidig enige om at forlænge modulvogntogsforsøget frem til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår.

Forebyggelse for højresingsulykker
Der afsættes desuden 12,5 millioner kroner til forebyggelse af højresvingsulykker – herunder anlæg af cykelbokse, revision af chaufføruddannelsen, videndeling med kommunerne samt kampagner. Yderligere 8,6 millioner kroner går til at sikre kryds til forebyggelse af højresvingsulykker.

Endelig har parterne indgået en aftale om at stemme for en ny vejlov, der navnlig indeholder bedre styring og koordinering af vej- og gravearbejder – og bedre redskaber til vejmyndigheden såsom bod og færdiggørelse for ledningsejers regning ved forsinkelser.

”Det er en god aftale, hvor vi nu iværksætter en række tiltrængte vejprojekter, som kommunerne og det lokale erhvervsliv har efterspurgt. Desuden får vi de effektive og miljøvenlige modulvogntog udbredt til stort set hele landet,” siger Venstres transportpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk