Hans Mejlshede har haft låsesmede-forretning på Nørrebro i København siden 1964, men han har aldrig haft så mange problemer med parkerings-afgifter som nu, hvor han betaler i snit 60.000 kroner om året.

”En låsesmed skal jo oftest hurtigt i gang, hvis folk har låst sig ude – hvis der er et sprunget vandrør et sted eller hvis der er mistanke om, at der ligger syge folk i en lejlighed. Vi har ikke tid til at finde en p-plads langt væk, og så bliver bilen tit sat på et hjørne – men det er ikke tilladt med 10-meter reglen – og så får vi afgiften,” siger Hans Mejlshede, Mejlshede Låse/Nøgle A/S på Nørrebrogade i København.

Han har prøvet at få trukket en afgift tilbage, men det har han opgivet. Det er især akutte job, som ender med en afgift – mellem fem og 10 pct. af opgaverne. De fleste af firmaets 60 medarbejdere og 35 biler arbejder i reglen på byggepladser med at installere alarm-systemer. Ialt har man 10 akutsager om dagen.

Hans Mejlshede har opkøbt to andre virksomheder – Sesam på Østerbrogade for 10 år siden med 13 medarbejdere, hvor Mejlshede har beholdt forretningen – samt DS Låse i Valby med 16 medarbejdere for seks år siden, hvor forretningen er nedlagt, men det har samlet betydet flere medarbejdere – og flere varebiler.

Det er et generelt problem for alle håndværkere, at de ikke kan finde en parkeringsplads. Alle beboere i en by har løbende behov for at få besøg af en håndværker til både akutte og normale opgaver.
”Vi har forsøgt med dispensationer, men de skal søges så længe i forvejen, at vi ikke kan bruge dem i vores arbejde,” siger Hans Mejlshede.

Samtidig er låsesmedes grej tungt, så selv om firmaet har en budcykel, kan den ikke bruges ret meget.
”De fleste håndværkede kan ikke transportere ret meget værktøj og materialer på en cykel. Vores biler har hver 700 kg. materialer – ellers ville de køre flere gange alt for ofte,” siger Hans Mejlshede.

Samtidig skal medarbejderne køre store omveje for at komme frem, fordi veje er lukket – og det er ikke en fordel for miljøet. Op mod 40 pct. kører Hans Mejlshedes folk længere end tidligere. Han så gerne, at erhvervsbiler med P-licens kunne køre den nærmeste vej og undgå gader som Jagtvej, der altid er kaotisk. Det er tit hurtigere for de ansatte at køre over centrum.

”Vi slås med veje, hvor ensretninger hele tiden ændres – samt lukkede veje som vores egen Nørrebrogade. Det har udover de store omveje også givet parkeringsproblemer for os og vores kunder – så vi har mistet 30 pct. af vores omsætning i vores gadebutik siden lukningen af vejen,” siger Hans Mejlshede.

I det daglige bruger firmaet et elektronisk p-system fra formaet Easy Parc, som medarbejderne  har glæde af, fordi de kan ændre p-tiden undervejs.

”Men det kræver en lovlig p-plads, så de bruger ofte parkeringshuse, når det er muligt,” siger Hans Mejlshede.

Han finder løsningen på Strøget, hvor man kan af- og pålæsse varer frem til klokken 11 for god – men håndværkere tilkaldes jo også efter klokken 11.

Firmaet har hidtil kun kunnet få fem p-licenser, så bilerne kan holde ved virksomheden – men for Mejlshedes Låse/Nøgler er det ikke meget, når der er 35 biler i virksomheden. Man har et enkelte pladser i gården – men ikke nok..

Kommunen har dog netop meddelt, at erhvervsdrivende i København nu kan få op til ti P-licenser til bilflåden i stedet for fem, som det er i dag. De kan købes online og gælder for et helt år og kan bestilles fra dag til dag.

”Vi annullerer p-afgifter, hvis folk kan bevise, at de måtte stille en bil akut – hvor en parkering er uopsættelig. Måske ved et hospital – men en parkering fra et låsefirma vil ofte gå under uopsættelig parkering. Det gælder også, hvis en bil har nedbrud. Men vi skal tro på folks forklaring – og det kræver dokumentation. Vi har også noget, der hedder ”særråderet over vejareal”, hvor f.eks. et flyttefirma kan søge om dispensation,” siger leder af Parkering København,” Jes Øksnebjerg.
 
Faktaboks: Parkering.
Konditioner for erhvervsparkering:

Erhvervslicens (København): 2.815 kr. pr år

Erhvervsperiodekort (min 5 dg): 60 kr. pr. dag

Hvis man har en licens til licenszone ST (Sankt Hans Torv), IB (Islands brygge) eller SN (Sundby Nord), kan man bestille/købe p-brik til det underjordiske P-anlæg der hører til zonen (Nørre Alle/Leifsgade/Under Elmene)

Man kan bestille/ købe to p-brikker pr. bil. Den første p-brik er gratis, mens anden p-brik koster kr. 100,-kr., som er et administrationsgebyr. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis man ikke længere skal benytte p-brikken.

Ved de større handelsgader er der reserveret plads i sidegaderne, så man nemmere kan læsse varer af og på. Pladserne er skiltet.

På en vareafleveringsplads er det tilladt at standse for at læsse varer af og på til de nærliggende butikker og kontorer. Tidsrummet, hvor af- og pålæsningen er tilladt, varierer fra sted til sted.
Vareafleveringspladserne ligger i sidegaderne op til eller på de større handelsgader, bl.a. Nørrebrogade, Vesterbrogade og Strøget (på Strøget er det kun er muligt at læsse af og på i tidsrummet 04-11).

Nogle steder er der kun nogle få vareafleveringspladser. Her står skiltet altid i tilknytning til pladserne. Andre steder er det hele området, som er reserveret til vareafleveringsplads. I dette tilfælde er der zoneskilte ved indkørslerne til området.

Dispensationer: Pink parkering, særråderet over vejareal.

Parkering i 2. position: Kun en sag for politiet.

P forbudt 10 m. fra vejkryds (normalt markeret).

Fakta – Mejlshede Låse/Nøgler A/S:
Familiefirma.

Stifter: Civ. Ing. Hans Mejlshede i 1964

Stiftede forretningen med sin far.

Formand for europæiske låsesmedeforening 1987-95.

Formand for amerikanske låsesmedeforening 2009-11.

Overtaget forretningerne Sesam og DS Låse.

Afdelinger i dag på Nørrebro og Østerbro.

Generationsskifte klar med to sønner.

60 medarbejdere. 35 varebiler.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk