80.000 skoleelever fra 2.- til 4. klasse har siden 2004 deltaget i trafiksikkerhedskampagnen “Trafiksikkerhed i Øjenhøjde”  – og kampagnen er netop afsluttet for i år med arrangement på Egeskov Slot på Fyn i forbindelse med den årlige Falck-dag.

Formålet med “Trafiksikkerhed i Øjenhøjde” kampagnen er at undervise børn i, hvordan de omgås lastbilerne i trafikken.

Det er partnerne Dansk Transport og Logistik, 3F Transportgruppe, Danske Fragtmænd, Volvo Lastvogne, OK a.m.b.a., Bridgestone og Børneulykkesfonden, der på 10. år har besøgt danske skoler rundt i landet.

Primært i Sydjylland
I 2013 har besøgene primært koncentreret sig om det Sydjyske område – i en linje fra Horsens over Brande til Skjern og sydpå, men interesserede skoler i resten af landet har også haft mulighed for at deltage.

Professionelle chauffører har stået for undervisningen i klasselokalet og skolegården.
De 80.000 børn har gennem årene modtaget undervisningen, og transporterhvervet og de involverede partnere håber med kampagnen at være med til at etablere en bedre og mere hensigtsmæssig trafikadfærd og dermed reducere antallet af ulykker med bløde trafikanter, hvor lastbiler er involveret.

Lære deres forældre at passe på
Forhåbentlig kan de også lære deres forældre at passe bedre på i trafikken.

Ved arrangeentet på Egeskov Slot deltog børnene bl.a. i en konkurrence med trafikspørgsmål. Besvarelsen krævede blandt andet, at børnene skulle op og sidde på chaufførens plads i de deltagende lastbiler.

Ved besvarelse af minimum tre trafikspørgsmål fik de deltagende børn refleksveste, refleksbånd, et trafiksikkerheds-diplom og mulighed for at vinde præmier.

235 højresvingsulykker
Siden år 2003 er 235 mennesker kommet til skade i forbindelse med højresvingsulykker, hvor lastbiler er involveret og heraf var cirka en fjerdedel med dødelig udgang.

I årets første måneder er fem personer omkommet ved højresvingsulykker. Det understreger vigtigheden af denne kampagne – samt at medier og myndigheder til stadighed må holde fokus og løbende gøre opmærksom på problematikken ved de farlige højresving.

Faktaboks – Trafiksikkerhed i Øjenhøjde:“Trafiksikkerhed i Øjenhøjde” er en landsdækkende trafikkampagne, der sætter fokus på at blive set i trafikken blandt skolebørn fra 2. – 4. klasse.  

Partnerne der står bag kampagnen tæller Dansk Transport og Logistik (DTL), Danske Fragtmænd A/S, 3F Transport-gruppe, Volvo Lastvogne Danmark A/S, Bridgestone Danmark A/S, Energiselskabet OK og Børneulykkesfonden. Sammen oplyser de børn om trafiksikker adfærd.

Formålet med “Trafiksikkerhed i Øjenhøjde” er at lære børn, hvordan de omgås store lastvogne i trafikken med særlig henblik på synlighed og opmærksomhed ved højresving. Højresvingulykkerne sker, når en lastvogn skal svinge til højre, og cyklisten skal ligeud.

Børnene undervises i mulige afværgehandlinger, de som cyklister og fodgængere kan foretage, når de møder lastvogne i trafikken. De oplever den kompleksitet en svingmanøvre indeholder, når man sidder bag rattet i en rigtig lastvogn og får selv nogle gode værktøjer til at undgå de farlige situationer.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk