De 98 danske kommuner tjener kassen på parkeringsindtægter – et tal, som er steget 40 pct. på 10 år, viser en FDM undersøgelse.

Inden for de nærmeste år ventes de danske kommuner at tjene en milliard kroner – og i år budgetteres der med 916 mio. kr.

Det viser en undersøgelse fra forbrugerorganisationen FDM, som opfordrer bilisterne til at kræve mere infrastruktur for pengene.

En kortlægning

Parkeringsafgifter, beboerlicenser og betalingsparkering er således vigtige indtjeningsmidler for kommunerne.

FDM har med undersøgelsen foretaget en kortlægning og indtjeningen fra parkering.
Kortlægningen viser, at ud af landets 98 kommuner havde de 43 i 2016 parkeringskontrol, mens 22 havde betalingsparkering.

For at undgå, at parkering skal blive en indtægtskilde, skal en del afleveres til staten. Alligevel kunne kommunerne sidste år ifølge FDM beholde cirka 464 millioner kroner for betalingsparkeringen alene.

Tidligere en service

”Hvor parkering tidligere var en service til byens borgere og andre, kan vi godt være bekymret for, at det i dag er blevet en regulær og bekvem indtægtskilde, der nærmer sig en milliard kroner om året. Betalingsparkering kan godt give mening, når det handler om at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Alligevel bør de mange millioner give anledning til, at man ude i kommunerne spørger sig selv, om indtægterne står mål med behovet for regulering af parkering,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

Selvom en del af indtægterne fra betalingsparkering altså skal afleveres til staten, har landets kommuner mulighed for at trække investeringer til p-pladser og parkeringsanlæg fra beløbet, der skal sendes videre.

FDM vil have flere P-pladser

Det får FDM til at efterlyse, at man ude i kommunerne øger investeringerne i p-pladser og infrastruktur generelt.

”Parkering er også en del af infrastrukturen, og FDM opfordrer kommunerne til i langt højere grad at lade parkeringsindtægterne komme bilisterne til gode i form af bedre parkeringsmuligheder inde i byen – eller alternativt ved at investere i parkeringsanlæg uden for byerne, hvor man sikrer en nem vidererejse med andre transportformer,” siger Dennis Lange.

København er den by, der har de største indtægter, oplyser FDM.
Alene sidste år havde København en indtægt på 382 millioner kroner på betalingsparkering og beboerlicenser. Et beløb, der forventes at stige de kommende år med udvidelse af betalingszonerne.

Aarhus vil øge indtægterne

På andenpladsen følger Aarhus Kommune, viser kortlægningen. Her var indtægten for betalingsparkering sidste år godt 35 millioner kroner, men også her ventes det beløb at stige de kommende år, da et politisk flertal vil indføre betalingsparkering på alle p-pladser inden for byens ringgade.

Ifølge FDM er Frederiksberg Kommune nummer tre på listen, mens Aalborg Kommune med knap 30 millioner kroner er nummer fire.

Foruden parkeringsindtægter fra kommunen selv, tjener Aalborg Kommunes egen parkeringskontrol, Parkering Nord, ifølge FDM også penge på at udføre parkeringskontrol i 19 andre kommuner.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk