Selv om 94 procent af danskerne spænder sikkerhedsselen, når de skal køre, er der fortsat plads til forbedringer – der er stadig seks procent, som kører uden sele.

I år er det 40 år siden, at Volvo opfandt sikkerhedsselen til bilen – nok det vigtigste  sikkerhedsudstyr til dato. Man regner med at en million bilister har reddet livet lige siden – fordi de har haft sele på.

I Danmark er brug af sikkerhedsselen en selvfølge for rigtig mange bilister i biler, varebiler og lastbiler.

Ringet til 1.000 danskere
Det viser en rundspørge fra dækfirmaet Michelin, der har ringet til 1.000 danskere og bl.a. spurgt ind til brugen af sikkerhedsselen.

I undersøgelsen svarer 94 pct. af de adspurgte, at de altid bruger sikkerhedssele. Men der er fortsat en gruppe bilister, som kun indimellem eller sjældent bruger selen. Fem pct. svarer, at de ’næsten altid’ bruger sikkerhedssele, mens en pct. svarer, at de ’sjældent’ anvender sikkerhedssele.

27.052 fik bøde i 2015
”Vores rundspørge bekræfter det generelle billede af, at danske bilister interesserer sig for trafiksikkerhed, og at stadig flere bruger sikkerhedsselen. Men, når seks pct. af bilisterne med fordel kan ændre deres dårlige vaner og spænde selen per automatik, er der altså fortsat plads til forbedring,” siger Claus Chouhan, salgschef for Michelin i Danmark.

I 2015 uddelte dansk politi 27.052 bøder for manglende brug af sikkerhedssele. Som fører af bilen koster det 1.500 kroner at køre uden sikkerhedssele. Bøden stiger til 2.000 kroner, hvis en passager under 15 år mangler selen.

50 pct. større chance
En rapport fra European Transport Safety Council (ETSC) har påvist, at personer har 50 pct. større chance for at overleve en kollision, hvis sikkerhedsselen er fastspændt. Eksempelvis viste undersøgelser af ulykken i Paris, hvor Prinsesse Diana mistede livet, at hun formodentlig havde overlevet med en fastspændt sikkerhedssele.

Herhjemme viste en opgørelse fra 2011, at 25 personer, som mistede livet i trafikken det år, ville have overlevet, hvis de havde brugt sikkerhedssele. I Europa ville ca. 7.000 mennesker hvert år redde livet i trafikken, hvis brugen af sikkerhedssele i alle EU-lande var på niveau med de bedste lande.

Ved at rette opmærksomhed på spørgsmål omkring trafiksikkerhed vil Michelin bidrage til WHO’s indsats for trafiksikkerhed, ”Decade of Action for Road Safety 2011-2020.”
Her er målet at nedbringe antallet af årlige trafikdrab på verdensplan.I dag dør 1,3 millioner mennesker hvert år i trafikken.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk