En ekstra Lillebæltsbro eller en ny motorvej parallelt med E45 har været oppe at vende i Folketinget som en løsning på den trafikale udfordring, det er at bevæge sig ud på den østjyske motorvej.

Men efter fire år med et højt investeringsniveau på statsvejnettet, er der ikke meget i godteposen fra politikerne i den retning. Riget fattes penge, for finanskrisen er ikke klinget helt af endnu.

Bjørn Koch Sørensen, kommunikationsmedarbejder ved Vejdirektoratet i Skanderborg, er nødt til at spille bolden videre til politikerne, for Vejdirektoratet kan kun forholde sig til projekter, som er vedtaget.

Pengene skal findes først
Men statsminister Helle Thorning-Schmidt har allerede udtalt, at pengene skal findes først, før man går i gang med nye projekter.
Det gælder både jyske motorveje og bl.a. havnetunnelen i København.

Ikke fordi politikerne sover. De har travlt – senest er der kommet rigtig mange høringssvar ved VVM undersøgelsen i forbindelse med udbygningen af rute 26 mellem Aarhus og Viborg, der er en del af det oprindelige Aarhus-Hanstholm vejprojekt.

I tidsskriftet ”Asfalt vores veje”, der udgives af asfaltindustrien, skrev man i seneste udgave om de faldende bevillinger.

Lange udsigter
I en artikel af Søren Bülow fra Dansk Vejforening, skriver han bl.a.at de strategiske analyser først ventes afsluttet i slutningen af i år – og derfor er der lange udsigter til det første spadestik til en midtjysk motorvej. Måske yderligere 5-7 år

Det der står øverst på politikernes ønskeseddel for 2013, er en udbygning og elektrificering af jernbanen.

To tredjedele af de penge, der kommer ind i Infrastrukturfonden skal gå til kollektriv trafik. Men det ser ifølge Dansk Vejforening ud til, at jernbanen får alle 2 mia, som fonden har fået i 2012.

Voldsomme nedskæringer
Ifølge Finansloven var der afsat cirka 7 mia. kroner til vejbevillinger i 2012 – og de næste år skrumper beløbet voldsomt ind – til under en halv mia. kr. i 2016.

Penge til vedligeholdelse af statsvejnettet bliver også næsten halveret de næste fire år – ifølge Finansloven til cirka 1 mia. kr.

”En meget lang politisk finansieringspause  vil derfor på et tidspunkt blive blive til en tilsvarende lang byggepause, hvilket vil være et problem for såvel anlægssektoren som for den. del af trafikanterne, der efterspørger en større vejkapacitet, skriver Søren Bülow.

Faktaboks motorveje i Østjylland:

Funder-Aarhus – under anlæg.
Viborg-Aarhus – rute 26 – VVM undersøgelse klar.
Udvidelse af E45 – klar i november 2013.
Motorvej Løgten-Tirstrup – forundersøgelse klar.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk