Forbrugernes rettigheder styrkes, mens autobranchen kan se frem til et bedre image, højere troværdighed og ens vilkår.

Sådan betegner stifterne af Ankenævn for biler fordelene ved, at erhvervs- og vækstministerens godkendelse af nævnet, som træder i kraft i dag. 1. november.

”Som bilejernes forbrugerorganisation kan vi kun se godkendelsen af ankenævnet som en klar styrkelse af forbrugernes rettigheder ved bilkøb og værkstedsbesøg. Vi er også glade for, at autobranchen bakker op om nævnet til gavn for både forbrugere og branchen selv, siger Thomas Møller Thomsen, adm. direktør i FDM.”

FDM stiftede i 2007 sammen med dele af bilbranchen bilklage.dk, et ankenævn for biler, som behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil for over 100.000 kr. eller en værksted/serviceregning over 1.500 kr.

Det bliver nu muligt at klage over samtlige af landets autoforhandlere og værksteder og ikke kun de organiserede. Derudover får forbrugeren mulighed for at gå videre til fogedretten eller domstolene, hvis den indklagede virksomhed ikke efterlever afgørelsen.

”Den længe ventede offentlige godkendelse af autobranchens eget klagenævn er endnu et løft op ad imagestigen for branchen. At den samlede autobranche nu tager et betydeligt øget ansvar, viser troværdighed og seriøsitet blandt ankenævnets aktører, siger Erik S. Rasmussen, direktør i CAD..”

Nævnets sekretariat er samtidig blevet udvidet. Sekretariatet skal fremover skal sørge for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Hidtil har det været op til parterne. Ankenævn for biler behandler klager i forbindelse med køb af bil til over 10.000 kroner eller værkstedsregninger over 1.500 kroner.

Med godkendelsen bliver det desuden økonomisk mere overkommeligt at få prøvet sin sag i Ankenævn for biler. Det koster 300-500 kroner at oprette en klage, men modsat tidligere dækker nævnet nu også udgifterne, hvis der skal indhentes yderligere dokumentation i en sag. Tidligere var det op til klageren selv.

”Vores mål var fra start at opnå en godkendelse af ankenævnet. Vi er derfor glade for, at ministeren nu har godkendt vores ankenævn. Ankenævn for biler har allerede været med til at forbedre branchens image. Vi regner med, at godkendelsen af ankenævnet vil betyde et yderligere forbedret image, siger dir. Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen.”

Baggrunden for at FDM, Bilbranchen, CAD (Centralforeningen for Autoreparatører i Danmark) og D.A.F. (Danmarks Automobilforhandlerforening) i 2007 i fællesskab tog initiativ til at oprette Ankenævn for biler var et ønske om at etablere et alternativ til en ofte lang og opslidende tur gennem retssystemet.

Klagebehandlingen har primært til formål at få sagens parter til at forliges. I de tilfælde, hvor det ikke lykkes, bliver sagerne afgjort af et ankenævn bestående af en repræsentant fra autobranchen, en forbrugerrepræsentant fra FDM og en dommer som formand.

”Forhandlerene ser med stor glæde på, at Ankenævn for biler nu bliver styrket. Vi gør i branchen meget ud af at skabe ordnede forhold og gennemsigtighed for kunderne. Derfor ser vi det nye nævn som et godt værktøj, der vil bidrage til at øge forbrugernes tillid, når de skal købe en bil. Det er til gavn for både forbrugere og bilforhandlerne, siger Jens Brendstrup, adm. dir. For D.A.F.”

Fakta
Ankenævn for biler

Bag Ankenævn for biler står FDM, Bilbranchen, CAD og D•A•F.

Ankenævn for biler, eller bilklage.dk, har eksisteret siden 2007 og er et internetbaseret ankenævn.

Ankenævn for biler behandler årligt 150-200 sager.

Sagsbehandlingstiden er på tre-fire måneder.

Det koster 300-500 kroner at oprette en klage. Beløbet refunderes dog, hvis man får medhold.

Ankenævn for biler behandler klager i forbindelse med køb af bil til over 10.000 kroner eller værkstedsregninger på over 1.500 kroner.

Nævnets afgørelser træffes af en repræsentant fra en brancheorganisation i autobranchen, en forbrugerrepræsentant fra FDM og en dommer, som også er nævnsformand

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk