(GÖTEBORG)

For at forbedre miljøet yderligere vil Volvo Trucks ikke kun anvende el-lastbiler til distribution – men også til regional-transport og til anlægskørsel.

Volvo Trucks, der for nylig har startet salget af eldrevne lastbiler til bytransport, mener nemlig, at elektrificeringen kan blive et konkurrencedygtigt alternativ, også for tunge lastbiler.

For at udforske og demonstrere mulighederne har Volvo Trucks udviklet to europæiske eldrevne konceptlastbiler til anlægskørsel og regional distribution.

Stort potentiale

”Vi ser et stort potentiale for tunge eldrevne lastbiler til regional transport og anlægsopgaver på længere sigt. Med vores konceptlastbiler har vi til formål at udforske og demonstrere forskellige løsninger til fremtiden, mens vi vurderer interesseniveauet på markedet og i samfundet generelt,” siger Roger Alm, adm. direktør for Volvo Trucks.

Men han understreger, at for at øge efterspørgslen på eldrevne lastbiler skal opladnings-infrastrukturen hurtigt udvides – samtidig med at der skabes stærkere økonomiske incitamenter for vognmændene, der dermed kan fungere som pionerer ved at vælge nye køretøjer med et lavere miljø- og klimafodaftryk.”

Bedre luftkvalitet i byen

Tunge eldrevne lastbiler kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet for chaufførerne og anlægsarbejderne takket være et lavt støjniveau og nul lokal udstødningsemissioner under driften.

Sidstnævnte vil have en betydelig og positiv effekt på luftkvaliteten i byer med mange igangværende anlægsprojekter.

Da disse lastbiler ikke støjer, bliver det også muligt at udføre transportopgaver i flere timer i døgnet, hvilket åbner op for nye muligheder for at strømline driften – f.eks. i forbindelse med store anlægsprojekter og til transporter i og omkring byerne.

Store klimagevinster

Det er muligt at reducere transportsektorens samlede klimapåvirkning ved at bruge tunge eldrevne køretøjer til regional distribution. Størstedelen af varedistributionen med lastbil inden for EU er regional.

”I Europa er der derfor et meget stort antal lastbiler, der bruges til regional godstransport, og som har en gennemsnitligt årlig kilometertal på 80.000 km. Det betyder, at en øget anvendelse af eldrevne lastbiler til regional distribution vil resultere i betydelige klimagevinster, forudsat at elektriciteten er fossilfri,” siger Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovation, Volvo Trucks.

Testes af få udvalgte kunder

Volvo Trucks’ plan for eldrevne tunge lastbiler til anlægskørsel og regional distribution er til en begyndelse at få udvalgte kunder i Europa til at teste et lille antal eldrevne køretøjer. En mere omfattende kommercialisering følger senere.

”Hastigheden af elektrificering afhænger af en række forskellige faktorer. På den ene side er det nødvendigt med en omfattende udvidelse af opladnings-infrastrukturen, og på den anden side er det nødvendigt at sikre, at de regionale strømforsynings-net kan levere tilstrækkelig overførselskapacitet på lang sigt,” siger Mårtensson.

Vigtigt med økonomiske incitamenter

Økonomiske incitamenter er nødvendige for at få flere transportvirksomheder til at investere i eldrevne køretøjer.

“Transportkøberne kan også bidrage ved at tilbyde længere kontrakter og være mere villige til at betale for bæredygtige transporter. Mange transportvirksomheder har meget små marginer, så hver ny investering skal være rentabel,” siger Lars Mårtensson.

Diesel, HVO og biogas i mange år

Parallelt med den øgede elektrificering af transportsektoren vil en løbende forbedring af effektiviteten af forbrændingsmotorer fortsat spille en nøglerolle for fjerntransporten i mange år fremover.

”Moderne lastbilmotorer er effektive energiomformere, der kan køre på diesel eller forskellige vedvarende brændstoffer såsom flydende biogas eller HVO, og der er stadig potentiale for yderligere udvikling af teknologien”, siger Mårtensson.

Volvo-lastbiler med alternative brændstoffer/drivliner:

• Volvo FL Electric og Volvo FE Electric. Begge disse lastbiler er fuldt ud eldrevne og er beregnet til f.eks. lokal distribution og affaldshåndtering i bymiljøer.

• Volvo FH LNG og Volvo FM LNG. Volvo FH til tunge fjerntransportopgaver og Volvo FM til tunge regionale transportopgaver kører på flydende naturgas eller biogas.

• Volvo FE CNG. Volvo FE til komprimeret naturgas eller biogas er beregnet til lokal distribution og affaldshåndtering.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk