På et møde i London i denne uge blev det drøftet, hvordan teknisk overførelse af viden og best practises til udviklingslande kan styrke maritime forhold globalt.

Mødet foregik i komitéen for teknisk samarbejde i FN’s søfartsorganisation, IMO.

IMO’s program for det tekniske samarbejde for perioden 2014-2015 blev drøftet på mødet, og der blev udtrykt bred enighed om, at samarbejde og teknisk bistand er væsentligt for at indføre  IMO’s mål i alle lande, herunder særligt i de mindst udviklede lande.

Maritim landeprofil
Det blev også understreget, at det er vigtigt, at de tekniske bistandsprogrammer fremadrettet målrettes i endnu højere grad.

Derfor blev det besluttet, at alle medlemslande skal udfylde en såkaldt maritim landeprofil, der identificerer, hvor hvert enkelt land særligt har behov for støtte. 

IMO’s sekretariat takkede også Danmark for det bidrag på godt tre mio. kroner, der er doneret til IMO Djibouti Code of Conduct Trust Fund. Fonden blev etableret i 2009 for at styrke indsatsen for pirateribekæmpelse på den afrikanske østkyst.

WMU jubilæum fejret
Endelig blev 30 års jubilæet for World Maritime University (WMU) fejret med gæstetaler af blandt andre tidligere generalsekretær i IMO Emeritus Mitropoulos, generalsekretær Emeritus O’Neil og præsidenten for WMU, Björn Kjerfve.

Desuden deltog Danmarks ambassadør i London, Anne Hedensted Steffensen, og tidligere studerende og ansatte ved WMU.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk