Situationen efter Corona-pendemien er endnu ikke slået igennem for salg af erhvervskøretøjer – det faldende salg i marts måned er naturligt, siger De Danske Bilimportører, DBI.

Men situationen forventes at spidse til. I første omgang er salget af personbiler styrtdykket efter vi blev ramt af Corona pandemien – men på erhvervskøretøjer er den ikke slået igennem endnu, når man ser på salgsstatistikkerne fra DBI.

Men da de fleste bilfabrikker på jordkloden er lukket, og da hele den økonomiske situation er et stort kaos netop nu – vil der helt naturligt komme problemer senere med faldende afsætning af både last- og varebiler, mener DBI.

Salget af varebiler vil falde

Det salgstal, vi ser på af varebiler i dag, er de faktiske leverancer – og kunderne har stort set modtaget de bestilte biler nu.

Ordreindgangen (nye kontrakter) har været mærket de sidste par uger og vil resultere i færre leveringer de næste ét til to måneder, mener man hos DBI.

Tilfredsstillende marts

”Marts måned er tilfredsstillende, ligesom de to foregående måneder – nærmest en flad kurve. Når det er sagt, så vil vi naturligvis se ind i et par måneder med lavere salg – så også varebilsalget er påvirket af den nuværende situation,” siger Gunni Mikkelsen, adm. direktør i DBI.

Halvdelen (50,2 procent) af de nyregistrerede varebiler i første kvartal af 2020 havde en tilladt totalvægt på mellem 2.500-3.490 kg. Det er 4,7 procentpoint mere end andelen for første kvartal af 2019.

Små varebiler i stå

”Alt i alt er der blevet solgt markant færre af de små varebiler (under 2,5 tons totalvægt) i årets første tre måneder i forhold til første kvartal af 2019. De små varebiler har afgivet en salgsandel på omkring syv procentpoint og ender på en salgsandel på 28,8 procent efter første kvartal af 2020.

For varebilerne gælder det, at salget af ombyggede varebiler er gået lidt ned – men det gælder stort set ikke for fabriksbyggede varebiler. Det meldte flere importører allerede ud i begyndelsen af året.

Således gik salget af varebiler både mellem 2,5- og 3,5 tons og over 3,5 tons frem i første kvartal i år i forhold til samme periode i fjor. Nemlig fra henholdsvis 3.941- til 4.028 enheder og fra 1.620- til 1.691 enheder.

Skyldes godt salg i 2019

”Faktisk ligger varebilsalget ret stabilt. Det dyk på 18,3 procent i marts i år i forhold til marts 2019 skyldes primært at salget sidste år var meget højt. 2.743 nye varebiler har således fået plader på i marts 2020, mens 3.356 varebiler fik plader på i samme måned sidste år,” siger Gunni Mikkelsen.

Salget i første kvartal af 2020 er således samlet lidt lavere end sidste år. I år er der indregistreret 8.029 nye varebiler indtil videre, mens tallet var 8.671 for 1. kvartal af 2019 – hvilket er et fald på 7,4 procent.

Dog peger DBI på, at det er værd at fremhæve, at år-til-dato indregistreringerne i 2020 er højere end i 2018 på nuværende tidspunkt.

Lastbiler tager tid

Når det gælder lastbiler, er der oftest en længere opbygningstid – så de biler, der figurerer på de senere salgsstatistikker, er bestilt for noget tid siden.

Efterspørgsel har generelt været lavere de seneste måneder i forhold til de samme måneder året forinden. Marts måned er ingen undtagelse. I marts 2020 er der indregistreret 361 nye lastbiler – 11,5 procent færre end sidste år, hvor 408 lastbiler fik plader på.

For hele første kvartal oplevede lastbilerne en salgsnedgang på 13,7 procent i forhold til første kvartal af 2019. I de tre første måneder af 2020 blev der indregistreret 1.123 nye lastbiler, mod 1.302 i samme periode sidste år. Så 2020-salget er tæt på salget i samme periode i 2015.

Lastbiler: Forvent et fald i salget

Lastbilsalget i første kvartal har generelt været højt den seneste årrække, så uagtet det mindre fald vi ser nu, er efterspørgslen på et tilfredsstillende niveau, mener man i DBI.

”Der er ofte en lang leveringstid på en lastbil og derfor ser vi endnu ikke et betydeligt fald. Kunderne modtager de lastbiler som de har bestilt, men som et resultat af lavere aktivitet og bl.a. forlængede kontrakter, ser vi et fald i nye kontrakter, hvilket vil betyde lavere salgstal om nogle måneder,” siger Gunni Mikkelsen.

Uændrede segmenter

Trods nedgangen i lastbilsalget i første kvartal 2020 synes der ikke at være sket de store forskubbelser mellem lastbilsegmenterne i forhold til sidste år.

”Ni ud af 10 nye lastbiler har fortsat en tilladt totalvægt på over 16 ton, mens to ud af tre af de nyregistrerede lastbiler stadig kan bryste sig af en tilladt totalvægt på over 24 tons,” udtaler Gunni Mikkelsen.

Flere tunge lastbiler

I første kvartal var 90,8 pct. af salget af lastbiler over 16 tons mod 89,2 pct. i 2019 – selv om selve salget gik ned fra 1.162- til 1.020 enheder. Faldet i salget er største på ”de små” lastbiler – fra 140- til 103 enheder eller fra 10,8- til 9,2 pct.

Ser man specifikt på salget af lastbiler over 24 tons er salget faldet fra 855- til 763 enheder – men markedsandelen er øget fra 65,7- til 67,9 pct. Så lastbilerne bliver tungere.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk