(MAGDEBURG)

Det er meget hyggeligt at stå ved Elben og kikke på, at flodbådene med deres fragt af ofte grus og kul kommer tøffende forbi – især mod strømmen har man god tid til at betragte de over 100 meter lange fartøjer, for strømmen er ofte så stærk, at man knap kan se om bådene bevæger sig eller ej.

Men det gør de, for ifølge friske tal fra delstaten Sachsen-Anhalt foregår ni pct. af godstransporterne på vandvejene i delstaten med netop flodbåde.

Men vandvejene og dermed flodbådene er ifølge EU-Kommissionen seneste hvidbog fra 2011 vigtige for at løse transportproblemerne i Europa frem mod 2050 – og bl.a. få flyttet en del af godset fra lastbiler på de efterhånden overfyldte motorveje.

Ønsker øget andet til floder
Den tidligere DDR-delstat Sachsen-Anhalt i Midttyskland så gerne en øget aktivitet – med fokus på havne og floder for transportløsninger til og fra til områdets industrier.

Derfor holdt den tidligere østtyske delstat forleden konferencen Hafen-Hinterland med deltagelse fra delstatens top, repræsentanter fra regeringen og fra EU.      

”Vores mål er ikke blevet opfyldt, vi er ikke oppe på de store godsmængder – derfor må vi forbedre alle vores transportruter og i stedet for kun at se mod Hamburg og München, så også øge samarbejdet østpå, sagde overborgmester i Magdeburg, Dr. Lutz Trümper, da han åbnede konferencen.

Lastbiler suverænt mest benyttet
Både EU og de lokale folkevalgte så nemlig gerne andelen af transport ad vandveje  stige – og målet de næste 15-20 år er da også knap en fordobling til måske 13-14 pct. Lastbilerne tordner i mellemtiden afsted med ca. 80 pct. af godset, mens jernbanerne napper ca. 11 pct. – et tal, som bl.a. Deutsche Bahn også satser på skal stige på bekostning af lastbilerne.  Men hos speditørerne er prisen på transporten ikke uvæsentlig.

Men godset skal nok finde sin vej med gode transportsystemer og infrastruktursystemer.
”Vandvejene har dog en chance, hvis man tænker utraditionelt. Det handler om at opdele godset – i hurtigt og langsomt gods. Dyre varer kræver samtidig ofte hurtig transport, billigere varer gør det sjældent, og så handler det i sidste ende også om også om markedsføring, sagde Boris Kluge, chef for sammenslutningen af tyske indlandshavne.

Venter på ny regering
Lige nu venter man på, at Tysklands nye koalitionsregering med CDU og støttepartiet SPD får fodslag og kommer i gang med at regere, for så håber man på lidt fornyet økonomisk velvilje – både fra regeringen og EU, for ellers ser det sort ud med transporten til vands.

Bl.a. håber man på penge fra EU’s strukturfond, der er på 26,1 mio euro fra 2014 til 2020, men hvor de 11,3 mia. er øremærket til de nye medlemslande.

”I EU er budgettet for transportmidler taget op igen for få dage siden, men de nu lidt færre midler kommer meget til at gå til de nye østeuropæiske medlemmer. Her kan penge til nabolande som Tjekkiet og Polen også komme Tyskland til gode. Men det er også vigtigt med fortsat liberalisering landene imellem. I dag er der forskellige bestemmelser om tog- og lastbilslængder, som går ud over den grænseoverskridende trafik, sagde Dr. Alexander Vogt, der er rådgiver for parlamentsmedlem i EU, Liberatzki fra Polen.

Korridorer former ryggraden
Han pegede på, at EU’s Trans-European Transport Networks, som omfatter ni forskellige transportkorridorer i Europa med forskellige (intermodale) transportformer. Disse korridorer vil forme ryggraden af al trafik i baglandet til bl.a. floderne i fremtidens Europa, og Sachsen Anhalt vil spille en væsentlig rolle i den proces, fordi staten krydses af tre korridorer.

Et problem med flodbådene i denne del af landet er, at de er gamle, ikke særligt miljørigtige og langsomme i forhold til bådene på floder som Main og Rhinen. Der er stort behov for vedligeholdelse af både flodbåde og infrastruktur, som forretningsfører Robert Baack, Imperial Shipping Holding GmbH, udtrykte det.

En kunde vælger flodbåde
Men det er ikke så mange varer, der har tid til at kæmpe mod Elbens vandmasser. Hos logistikgiganten Dachsers afdeling i Magdeburg har man p.t. kun en enkelt henvendelse fra en kunde, der gerne vil transportere kul fra Hamburg til

En kunde, der gerne vil vise samfundssind – for fra Hamburg er der kun få timers kørsel med lastbil til Magdeburg via motorvejene, mens det tager flere dage med transport på vandet.

”Problemet med vandveje til transport er ofte, at folk tror at udtrykket just-in-time betyder i morgen – men det kan jo sagtens betyde om en uge eller en måned – og så er vandveje ofte den rigtige løsning,” sagde Karl-Heinz Ehrhardt, adm. direktør for havnen iMagdeburg.

Vindmølleproducent storkunde
Men der selvfølgelig nicher, som bruger vandvejene – så som vindmølleproducenten Enercon i Magdeburg, der afskiber vindmølletårne via Elben, ofte til videretransport fra bl.a. Hamburg, som jo også ligger ud til Elben.

”Men vores indlandshavne og floder kan kun fungere, når der er industrielle og økonomiske aktiviteter på landområderne langs floderne, sagde Karl Heinz Ehrhardt.

Men der er flere og flere store virksomheder, der slår sig ned – og bl.a. Dachser har vokseværk. Problemet i delstaten er, at det er svært at lokke unge mennesker til at tage et job – ikke mindst lederjob i mindre byer og på landet. Man prøver at lokke fra andre steder i Europa, hvor der er arbejdsløshed – f.eks. Spanien og Portugal.

Det begyndte på vandet
Al transport begyndte på vandet. Først sent kom togene til – i 1800 tallet – og lastbiler gjorde sig først for alvor gældende i 1950’erne. Hele oplandet bag Europas floder har altid benyttet floden som transportvej.

”En flod som Elben er en optimal transportløsning som alternativ til de mange flaskehalse på motorvejsnettet i Vesteuropa, og dem kommer der flere og flere af, sagde transportminister i Sachsen-Anhalt, Thomas Webel.

Han pegede på, at Midttyskland har gode forbindelser i alle retninger – og ikke mindst til og fra regionen og til og fra hele Østeuropa. Elben spiller historisk også sammen med det veludbyggede jernbanenet, en moderne lufthavn i Leipzig-Halle med logistikvirksomheden DHL’s store terminal og omdrejningspunkt – og et godt motorvejsnet, der bliver bedre.

580 km. vandveje
Delstaten råder over 580 km vandveje, som i DDR tiden blev flittigt benyttet, da Østeuropas lastbiler var håbløst forældede til længere transporter. Man råder ud over Elben også over floden Saale, Untere-Havel-Wasserstrasse, Mittelland Kanal og Elbe-Havel-Kanal, som alle er forbundet med andre vandveje i Europa til lande som Polen og Tjekkiet i Østeuropa og Benelux i vest. Sluserne er tillige blevet moderniseret.

”Men det er vigtigt, at de tre transportformer – vandveje, jernbaner og vejnettet fungerer og samarbejder, så det bliver muligt at tackle stigningerne af transporter i Europa, der ventes i de kommende år, sagde Ingelore Hering, der er departementschef for maritim økonomi i delstatsregeringen i Niedersachsen.

3.100 km. jernbanespor
Saxen-Anhalt  har 3.100 km. jernbanespor, der fortsat udbygges bl.a. med forbindelsen Berlin-München indenfor de nærmeste år. Kombinationen jernbaner og vandveje tror man på får en opblomstring, når motorvejsnettet bliver endnu mere overbelastet, som prognoserne siger.

Det østlige Tysklands vejnet er dog endnu ikke så presset som den vestlige del af landet – og man har flere nye motorvejsstrækninger. Man venter også på at udbygningen af A14 motorvejen bliver færdig i 2015 – det er en vigtig strækning for danske vognmænd.
Det vil betyde hurtig transport via Gedser-Rostock til Schwerin og Magdeburg og videre mod syd til Tjekkiet eller vestpå mod Hannover og Frankfurt.

Faktaboks Vandveje:
Elben: 1.091 km.
Heraf i Tyskland: 727 km.
I Sachsen-Anhalt: 500 km
(inkl. Mittelland Kanal)
Magdeburg Waterways Intersection: 2003.
Længde/anlæg: 918 m.
Længde på flodbåde: 110 m.
Tonnage: Max.tonnage: Max. 3.500 tons.

Sachsen-Anhalt:
Delstatshovedstad: Magdeborg.
Indbyggere: 2.317.416 (1/1 2013).
Areal: 20.446 kvm.
Universiteter: 22.
Omsætning i firmaer 2010: 52,2 mia. Euro.
Export: 12,6 mia. Euro.
EU støtte
50 logistikfirmaer.
27.583 ansatte.
Motorveje: 380 km.
Veje i alt: 11.000 km.
3.100 km. jernbane.
Gods på skinner/vej/vandvej: 11/9/80 pct.
Vandveje: 580 km.
Havne: 18.
Magdeburg: Tyskland største indlandshavn.
Transportforskning/universitet: Galileo.
Støtte 2007-2013 i alt 2,6 mia. Euro.
Sikring af ansatte: 46.000 arbejdspladser.
 
Hafen-Hinterland konference:
Sponseret af EU’s strukturfond m. 155.000 Euro.
(via EFRE, den europæiske fond for regional udvikling, og ESF, de europæiske socialfonde.)

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk