DTLs bestyrelse har nu officielt budt den nye specialforening for varebilsvognmændene velkommen indenfor i DTL – Danske Vognmænd.

Varebils- og kurérvognmændene besluttede lørdag 24. januar at danne en egentlig forening efter at have været et netværk i DTL i knapt et år. På sit møde i torsdags den 5. februar besluttede DTLs bestyrelse at optage foreningen som en specialforening i lighed med Dansk Møbeltransportforening, Danaffald , DTL Dyr og Danske Fragtmænd.

Foreningen har fået navnet ”Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører.”

E-handel øger vækst
»Varebilsområdet er i kraftig vækst på grund af e-handelen, og vi påskønner, at en kreds af varebilsvognmænd vil arbejde seriøst for at få ordnede forhold og højnet det professionelle niveau blandt vognmændene. Det falder helt i tråd med DTLs arbejde for hele transportbranchen,” siger DTLs formand Martin Danielsen, der byder den nye specialforening velkommen.

.Derfor ser han også meget gerne, at varebilsvognmændene også tager skridtet til at deltage i det faglige og erhvervspolitiske arbejde lokalt i DTLs landsdækkende net af lokalforeninger.

”Jo flere vi er – også lokalt, jo stærkere står vi. Jeg håber naturligvis også, at initiativet får stor opbakning blandt landets øvrige varebilsvognmænd, hvoraf mange jo er uorganiserede,” siger Martin Danielsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk