København er efterhånden en stor byggeplads – både med nye bebyggelser og især Metroen.

Så hovedstaden er efterhånden den rene forhindringsbane for trafikanterne – både de svage og stærke af dem – men største af dem, lastbilerne, har det ekstra hårdt.

Dog ser adm. direktør i Dansk Tansport og Logistik (DTL) Erik Østergaard forholdet til cyklisterne som en af de store udfordringer, fordi der her er tale om bløde trafikanter, og fordi det er uundgåeligt, at lastbiler og cyklister krydser hinandens veje.

Fælles tur på fredag
”Det er vigtigt, at vi har opmærksomhed på hinanden i trafikken. Så jeg har planlagt med den nye direktør fra Cyklistforbundet, Klaus Bondam, at vi på fredag den 14. marts sammen tager en rundtur i byen i en lastbil og kigger på udfordringerne for vores respektive medlemmer”, siger Østergaard.

Klaus Bondam fra Cyklistforbundet var selv tidligere miljø- og teknikborgmester (Rad.)
Teknik- og Miljøforvaltningen i København udsteder hvert år 10.000 gravetilladelser, hvoraf 1.000 af tilladelserne er til kommunens egne gravearbejder, oplyser teknik- og miljøforvaltningen.

Erik Østergaard er glad for, at teknik- og miljøborgmester Morten Kabell i dag har meldt ud, at kommunen fremover også vil gøre mindst mulig påvirkning af trafikken til et af vilkårene i kommunens egne udbud af anlægsopgaver.

Bedre fremkommelighed
”Vi er meget tilfredse med, at Københavns Kommune nu vil sikre en bedre afvikling af trafikken ved at skrive god fremkommelighed ind som et konkurrencevilkår ved kommunens egne anlægsarbejder.”

Men derved stopper det ikke ifølge DTL-direktøren, for fremkommelighed er mindst lige så vigtig, når bilen står stille og skal losse og laste:

”Vi har for nylig drøftet med miljø- og teknikborgmesteren, hvordan der skal være bedre adgang til at levere varer i byområdet og i øvrigt være til stede med lastbiler og varebiler, når der skal bygges og renoveres, siger Erik Østergaard.”

Lastbiler frem for biler
Borgmesterens vision om at få privatbilister over i den kollektive transport og ud på cykelstierne, møder af samme grund ikke modstand hos DTL:

”Jo færre privatbiler desto mere plads er der til godstransporten, for i en by skal der nu engang varer og materialer ind og affald og emballage ud,” siger Erik Østergaard.

 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk