Biodiesel, naturgas, biogas, el og i takt med udviklingen også brint vil komplimentere og med tiden endog erstatte den traditionelle diesel i den tunge transport i Danmark.

Transportbranchen har bl.a. investeret i gaslastbiler som erstatning for diesellastbiler – for at køre mere grønt.

Men med udviklingen i markedet, krigen i Ukraine og den aktuelle energikrise – og dermed gasprisernes himmelflugt – er det svært at tjene penge med gaslastbiler, skriver fagbladet Transportmagasinet.

ITD: Billigere med diesel

”Der er flere og flere vognmænd, som har spritnye gaslastbiler holdende i rækker på gårdspladsen, som de simpelthen ikke har råd til at køre med, fordi gasprisen er eksploderet,” udtaler John Skovrup, bestyrelsesformand i ITD, til Transportmagasinet.

Han peger på, at selv om dieselprisen også har været på himmelflugt, er det lige nu markant billigere at køre transport med diesel.

Med en normal gas-pris vil situationen vende, men der er ingen tidshorisont lige nu.

Svært at vide

Så det kan være svært for transportørerne at vide, hvilken løsning man skal satse på. Ikke mindst lige nu. For vi står i en brydningstid, hvor man som flådeejer ikke længere kan nøjes med ét drivmiddel.

”Groft sagt skal flådeejeren forsøge at få emissionen til at passe til missionen – her skal der tænkes faktorer ind som rækkevidde, vægt, antal start og stop og graden af planlægning af ruten,” siger Sustainability Manager i Iveco Nordic Morten Mangor Bandier.

Flere løsninger

Han understreger, at man er nødt til at tænke i flere løsninger, og biogas er en tilgængelig løsning, der kan spille en stor rolle i transportsektoren i fremtiden.

Dette udsagn bakkes op af Danske Bilimportører (DBI), der for nylig har udviklet seks konkrete initiativer med det formål at reducere CO2-udledningen fra tung transport.

Her slås det også fast, at nutidens og fremtidens transportører kommer til at anvende flere forskellige drivmidler, herunder biogas, der kan anvendes til lastbiler med et større kørselsbehov.

Tilskud til gasbiler

Blandt DBI’s foreslåede initiativer er bl.a. indførslen af et tilskud til anskaffelsen af gaslastbiler på 40 til 60 procent af merudgiften samt fuld afgiftsfritagelse for biogas, da det er et CO2-neutralt brændstof.

Biogas er en velafprøvet teknologi, og der er store miljøgevinster at hente, når man bruger biogas udvundet af f.eks. husdyrgødning som drivmiddel i transportsektoren.

Naturgas – mest metan

I processen med at producere biogas – og derefter forbrænde den – fjernes den skadelige virkning fra metan på klimaet. Metan er den primære bestanddel i naturgas, som er udbredt til især opvarmning herhjemme – men også til transport (begge dele via naturgasnettet.)

Metan bruges nemlig også som energikilde, idét det som nævnt er den primære bestanddel i naturgas. Metan er ifølge Morten Mangor Bandier en drivhusgas, som isolerer atmosfæren.

”Ved at bruge biogas til transport, fjerner vi en masse af den sorte CO2 fra atmosfæren. Vi låner i naturens bank – og sætter tilbage i banken. Og for Iveco’s del gælder det, at når vores lastbiler kører på biogas, nedbringes udledningen af CO2 med omtrent 95 pct. i forhold til kørsel på diesel,” siger Bandier.

Rapport fra Aarhus

Morten Mangor Bandier henviser til rapporten ”Bæredygtig biogas – klima- og miljøeffekter af biogasproduktion” fra Aarhus Universitet, hvoraf det fremgår, at brugen af biogas samlet set har en positiv klimaeffekt.

I Danmark kan vi omstille os til at producere biogas, så vi kan opvarme alle vores huse og holde gang i alle fabrikker – og transportsektoren.

”Vi kan skaffe os energi ved at udvinde biogas af gylle – og den store ekstra gevinst er, at i processen fortrænger vi metangas, som gør langt mere skade i atmosfæren end CO2,” siger Bandier.

Biogas er grøn

Biogas er en grøn teknologi, som Bandier tror, at også den danske transportsektor på sigt vil tage til sig.
Det gælder særligt, hvis man også fra politisk hold øjner mulighederne for at fremme bæredygtige valg gennem afgiftspolitikken.

Eksempelvis har den finske regering tidligere sat som mål, at der skal køre 50.000 biogasbiler i Finland inden 2030.

På kort sigt er metan en langt mere effektiv drivhusgas end CO2, fordi gassen absorberer relativt mere varmestråling fra Jorden. Men over en 20-årig periode er den opvarmende effekt af metan 84 gange så høj som CO2 ifølge FN’s klimapanel IPCC.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk