En vognmand er omfattet af regler for transport af fødevarer, så snart vognmanden medtager gods,  som kan indtages af mennesker – herunder fx kosttilskud, slikposer, tyggegummi mv. Reglerne er også gældende, hvis virksomheden har et lager, hvor der opbevares fødevarer.

I samarbejde med ITD og Danske Speditører har DTL udarbejdet en branchevejledning, som beskriver fortolkninger af gældende regler på fødevaretransportområdet. Branchevejledningen er grundlaget for Fødevarestyrelsens kontroller.
 
Vejledningen er nu ændret på flere områder. Vi gør hermed opmærksom på følgende:

Egenkontrollen
Virksomhederne skal selv kontrollere, at alle regler er overholdt, og der er krav om, at der udføres en skriftligt egenkontrolprogram. Vejledningen er på side 6 udbygget med, hvad egenkontrollen skal indeholde. På DTL’s hjemmeside finder man en model, som du som medlem kan bruge gratis. Kræver login som medlem.

Animalske fødevarer – sporbarhed
Ved transport af animalske fødevarer er der specifikke krav til, hvad dokumentation – eller sporbarheden – skal indeholde. Dette er udbygget i vejledningen på side 11.

Transport af fisk – sporbarhed
Vejledningen indeholder væsentlige ændringer i forhold til, hvorledes transportøre af fisk skal leve op til krav om dokumentation – eller sporbarhed. Der henvises til side 11.

Modtagerkontrol
Vejledningen indeholder nu en liste over hvilke ting, der skal tjekkes, når man som chauffør/lagermedarbejder overtager fødevarer, se side 14. Det samme gælder forhold omkring import af fødevare, side 24.

Ansvar for temperaturen
Indehaveren af fødevarerne er ansvarlig for, at fødevarerne ikke fordærver, og særligt forhold omkring frostvare er opdateret på side 16.

Disponering og valg af køretøjer
Vejledningen lister nu forhold, som skal med i vurdering af, hvorvidt en given fødevaretype lovligt transporteres i den ene eller den anden type køretøj, side 13.
Opdaterede bilag, er bilag 1 hvor der gives svar på typiske spørgsmål, bilag 3 og 4 om hhv. forhold omkring vareprøver samt mælk og valle.

Næringsbasen
Forhold omkring Næringsbasen er fjernet fra vejledningen. Dette er sket i en forventning om, at Folketinget snart stemmer for en nedlæggelse af ordningen.

Men indtil videre er kravet om at være registreret i Næringsbasen gældende og et krav for at kunne fungere som fødevaretransportør.

Som det tidligere har været meddelt i DTL-nyhedsbrev opkræves der dog ikke gebyr for ordningen i 2014.

HUSK:
Hvis man overdrager fødevarer til en underleverandør, skal man sikre sig, at underleverandøren er godkendt i Fødevarestyrelsen som fødevaretransportør. Man kan bede den pågældende underleverandør om at få autorisationen fra myndigheden at se.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk